Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Hãy tìm số tự nhiên n sao cho khi lấy tử số của phân số 21/9 trừ đi n và lấy mẫu số của phân số 21/9 cộng với n thì ta được phân số mới bằng 1/4. 


Nhắn tin cho tác giả
Thái Anh Sơn @ 08:33 21/11/2021
Số lượt xem: 838
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Cộng hay trừ mẫu hoặc tử của 1 phân số thì tổng không thay đổi, tổng, tử và mẫu là: 29 + 9 = 30.

Tử số mới là: 30 : 5 = 6

Số n là: 21 - 6 = 15

Đáp số: 15

Avatar

Cộng hay trừ mẫu hoặc tử của 1 phân số thì tổng không thay đổi, tổng, tử và mẫu là: 29 + 9 = 30.

Tử số mới là: 30 : 5 = 6

Số n là: 21 - 6 = 15

Đáp số: 15

Avatar

Khi ta cộng với mẫu số và trừ đi tử số của một phân số  với cùng một số tự nhiên  thì tổng tử và mẫu  không thay đổi.

Tổng, tử và mẫu là: 29 + 9 = 30.

Tử số mới là: 30 : ( 4 + 1) 5= 6

Số n là: 21 - 6 = 15

Đáp số: 15

No_avatarf

Bài giải: Cộng hay trừ mẫu số hoặc tử số của 1 phân số thì tổng không thay đổi, tổng, tử và mẫu là: 29 + 9 = 30.

Tử số mới là: 30 : 5 = 6

Số n là: 21 - 6 = 15

Đáp số: 15

 
Gửi ý kiến