Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Lớp 5A chia 3 tổ để trồng cây, cứ tổ một trồng được 2 cây thì tổ hai trồng
được 4 cây, cứ tổ ba trồng được 6 cây thì tổ một trồng được 4 cây. Hỏi mỗi tổ trồng
được bao nhiêu cây? Biết lớp 5A trồng được tất cả 108 cây.


Nhắn tin cho tác giả
Thái Anh Sơn @ 07:08 17/01/2022
Số lượt xem: 399
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 2 là : 2:4=2/4

Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là : 4:6=2/3

Vậy nếu tổ 1 trồng được 2 phần thí tổ 2 trồng được 4 phần và tổ 3 trồng được 3 phần 

Số cây tổ một trồng được là: 108:(2+3+4)x2=24 cây

Số cây tổ hai trồng được là: 108:(2+3+4)x4=48 cây

Số cây tổ ba trồng được là: 108:(2+3+4)x3=36 cây

No_avatarf

Theo bài ra ta có: Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 2 là : 2:4=2/4

                             Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là : 4:6=2/3

Vậy nếu tổ 1 trồng được 2 phần thí tổ 2 trồng được 4 phần và tổ 3 trồng được 3 phần 

Số cây tổ một trồng được là: 108:(2+3+4)x2=24 cây

Số cây tổ hai trồng được là: 108:(2+3+4)x4=48 cây

Số cây tổ ba trồng được là: 108:(2+3+4)x3=36 cây

Avatar

Theo bài ra ta có: Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 2 là : 2:4=2/4

                             Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là : 4:6=2/3

Vậy nếu tổ 1 trồng được 2 phần thí tổ 2 trồng được 4 phần và tổ 3 trồng được 3 phần 

Số cây tổ một trồng được là: 108:(2+3+4)x2=24 cây

Số cây tổ hai trồng được là: 108:(2+3+4)x4=48 cây

Số cây tổ ba trồng được là: 108:(2+3+4)x3=36 cây

No_avatarf

Theo bài ra ta có: Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 2 là : 2:4=2/4

                             Tỉ số cây trồng được của tổ 1 và tổ 3 là : 4:6=2/3

Vậy nếu tổ 1 trồng được 2 phần thí tổ 2 trồng được 4 phần và tổ 3 trồng được 3 phần 

Số cây tổ một trồng được là: 108:(2+3+4)x2=24 cây

Số cây tổ hai trồng được là: 108:(2+3+4)x4=48 cây

Số cây tổ ba trồng được là: 108:(2+3+4)x3=36 cây

 
Gửi ý kiến