Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Một người đi xe máy từ tỉnh A và một người đi xe đạp từ tỉnh B. Hai tỉnh cách

nhau 80 km. Nếu họ đi gặp nhau thì mất 2 giờ. Nếu họ đi cùng chiều thì xe máy đuổi kịp
xe đạp sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi người biết rằng họ khởi hành cùng một lúc.


Nhắn tin cho tác giả
Thái Anh Sơn @ 07:10 17/01/2022
Số lượt xem: 368
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tổng vận tốc là: 80:2=40 km/giờ

Hiệu vận tốc là: 80;4=20 km/giờ

Vận tốc người đi xe máy là: (40+20):2=30 km/giờ

Vận tốc người đi xe đạp  là: (40-20):2=10 km/giờ

 

 

Avatar

đồng ý kiến với cách giải của thầy Cù Xuân Hòa.

No_avatar

  Tổng vận tốc là: 80:2=40 km/giờ

  Hiệu vận tốc là: 80;4=20 km/giờ

  Vận tốc người đi xe máy là: (40+20):2=30 km/giờ

  Vận tốc người đi xe đạp  là: (40-20):2=10 km/giờ

No_avatarf

 

Giải

Tổng vận tốc là: 80:2=40 km/giờ

Hiệu vận tốc là: 80;4=20 km/giờ

Vận tốc người đi xe máy là: (40+20):2=30 km/giờ

Vận tốc người đi xe đạp  là: (40-20):2=10 km/giờ

 

 
Gửi ý kiến