Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)

     Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy Vân @ 22:04 07/01/2023
Số lượt xem: 483
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất thì hai rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất sẽ gấp 3 lần rổ thứ hai.

Ta có sơ đồ:

Rổ thứ nhất: |----------|-----4quả-----|-----20quả-----|

Rổ thứ hai:   |----------|

Số quả cam rổ thứ nhất có là:

20 : 2 - 4 = 6 (quả)

Số quả cam rổ thứ hai có là:

6 + 4 = 10 (quả)

Đáp số: Rổ thứ nhất: 6 quả

            Rổ thứ hai: 10 quả

No_avatarf

Bài giải

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất thì hai rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất sẽ gấp 3 lần rổ thứ hai.

Ta có sơ đồ:

Rổ thứ nhất: |----------|-----4quả-----|-----20quả-----|

Rổ thứ hai:   |----------|

Số quả cam rổ thứ nhất có là:

20 : 2 - 4 = 6 (quả)

Số quả cam rổ thứ hai có là:

6 + 4 = 10 (quả)

Đáp số: Rổ thứ nhất: 6 quả

            Rổ thứ hai: 10 quả

Avatar

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất thì hai rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất sẽ gấp 3 lần rổ thứ hai.

Ta có sơ đồ:

Rổ thứ nhất: |----------|-----4quả-----|-----20quả-----|

Rổ thứ hai:   |----------|

Số quả cam rổ thứ nhất có là:

20 : 2 - 4 = 6 (quả)

Số quả cam rổ thứ hai có là:

6 + 4 = 10 (quả)

Đáp số: Rổ thứ nhất: 6 quả

            Rổ thứ hai: 10 quả

 
Avatar

Bài giải

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất thì hai rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả.

Nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì rổ thứ nhất sẽ gấp 3 lần rổ thứ hai.

Số quả cam rổ thứ hai có là:

(24 - 4) : 2 = 10 (quả)

Số quả cam rổ thứ nhất có là:

10 - 4  =  6 (quả)

Đáp số: Rổ thứ nhất: 6 quả

            Rổ thứ hai: 10 quả

 
Gửi ý kiến