Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giải toán tuổi thơ

Có ba số chẵn liên tiếp. Hãy tính tổng của ba số đó, biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng năm lần số lớn nhất.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Liễu @ 20:29 24/11/2021
Số lượt xem: 576
Số lượt thích: 0 người
Avatar

bảy lần số nhỏ nhất bằng 5 lần số lớn nhất hay số nhỏ bàng 5/7 số lớn, hiệu là 4

số nhỏ nhất là: 4:(7-5)x5=10

Tổng 3 số là: 10+(10+2)+(10+2+2)=36

No_avatar

hgfhghjgh

Avatar

      Bảy lần số nhỏ nhất bằng 5 lần số lớn nhất hay số nhỏ bằng 5/7 số  lớn , hiệu là 4 số nhỏ nhất là : 4 : ( 7-5 ) x 5 =10

Tổng 3 sooa là : 10+(10+2)+(10+2)=36

 
Gửi ý kiến