NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Gốc > TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ > Đề Toán >

  Hình học

  Cho hình thang ABCD, biết M, N lần lượt là điểm chính giữa của các cạnh bên AD và BC. Tìm tỉ số của AB và CD, biết diện tích của hình thang ABNM bằng ½ diện tích hình thang MNCD.


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Như Huỳnh @ 07:04 12/12/2017
  Số lượt xem: 452
  Số lượt thích: 5 người (Lê Thị Hòa, Lê Như Huỳnh, Nguyễn Trọng Lương, ...)
  Avatar

  Vẽ hình, nối AN, ND ta có:

  SAMN = SDMN (vì MA = MD, chung đường cao hạ từ N xuống AD)

  Hai tam giác trên còn có đáy MN chung nên đường cao hạ từ A, từ D xuống MN bằng nhau – tức là đường cao của hai hình thang nhỏ bằng nhau

  Mà SABNM = 1/2SMNCD và có MN chung

   

  Vậy đáy AB = 1/2DC 

  Avatar

  Rất tiếc, kết quả chưa chính xác, anh Phan Minh Đức ạ.

   

  Avatar

  Bài giải:

  S.ABMN = ½ S.MNCD (1)

  suy ra S.ABMN = 1/3 S. ABCD (2)

  Vẽ hình theo bài ra. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc xuống DC, cắt DC tại I. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc xuống DC, cắt DC tại K. Nối M với I, Nvới K.

   Ta có: S.ABMN = S.IKMN (Chung đáy MN, AB = IK, Có chiều cao bằng nhau) (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra S.MID + S.NKC = S.ABMN = S.IKMN = 1/3 S.ABCD

  Nên DI + KC =  AB + MN = IK + MN = 1/3 (AB + DC) x 2 = 2/3( AB + DC)

  Suy ra:

  3(DI + KC) = 2(AB + CD)

  3(ID + KC) = 2(AB + DI + IK + KC)

  ID + KC = 2(AB + IK) = 4IK

  Nên IK = 1/5 CD mà IK = AB do đó AB = 1/5DC

   

   

  Avatar

  Có thể tính như sau:

  Bài giải:

  S.ABMN = ½ S.MNCD (1)

  suy ra S.ABMN = 1/3 S. ABCD (2)

  Vẽ hình theo bài ra. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc xuống DC, cắt DC tại I. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc xuống DC, cắt DC tại K. Nối M với I, Nvới K.

   Ta có: S.ABMN = S.IKMN (Chung đáy MN, AB = IK, Có chiều cao bằng nhau) (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra S.MID + S.NKC = S.ABMN = S.IKMN = 1/3 S.ABCD

  Nên DI + KC =  AB + MN = IK + MN = 1/3 (AB + DC) x 2 = 2/3( AB + DC)

   

  Vậy DI + KC = 4/6 (AB + DC). Suy ra AB + IK = 2/6 (AB + DC) MàAB= IK nên AB = 1/6 (AB + DC) do đó AB = 1/5 DC

  No_avatar

  Giải:

  Đường cao của hai hình thang nhỏ bằng  nhau như thầy Đức đã chứng minh ở trên.

  Gọi AB là a; CD là b; h là đường cao của hai hình thang nhỏ, MN là k

  Vì M, N là trung điiểm của hai cạnh bên k là đường trung bình của hình thang và bằng trung bình cộng của hai đáy

  Ta có:

  sABNM = (a + k) x h/2

  sCDMN = (b + k) x h/2

  (a + k) x h  = (b + k) x h/2

   (a + k) x h x 2 = (b + k) x h

  (a + k) x h =b + k

  a x 2 + k x 2 = b + k

  a x 2 + k = b

  Theo trên thì k = (a + b):2

  Thay k vào ta có:

  a x 2 + (a + b)/2 = b

  a x 4 + a + b = b x 2

  a x 5 = b

  Vậy AB = 1/5CD

  Avatar

  Em rất khâm phục hai chị Cù Hiền, Hồng Thái. Nhưng em vẫn muốn giải bài toán này bằng một cách khác.

  *) Từ SABNM = 1/2SABCD nên SABNM = 1/3SABCD và SMNCD = 2/3SABCD

  hay SABM + SBNM = 1/3SABCD(1) và SMND + SNCD = 2/3SABCD(2)

  *) Mặt khác: Nối M với B, M với C và N với D, ta có:

  SBNM = SMNC (Chung chiều cao hạ từ M xuống BC, đáy BN = NC)

  SMND = SMNC (Chung đáy MN, chiều cao hạ từ D, C xuống MN bằng nhau)

  SBNM = SMND (Tính chất bắc cầu)(3).

  *) Nối D với B, ta được:

  SABM = SMBD (đáy AM = MD, chung chiều cao hạ từ B xuống AD)

  SDBN = SDNC (đáy BN = NC, chung chiều cao hạ từ D xuống BC)

  nên SMBD + SDBN = SABM + SDNC = 1/2SABCD

  hay SMBD + SDBN = 1/2SABCD(4)

  *) Từ (3), (4), ta có: SBNM + SMND = SMBD + SDBN = SMBND = 1/2SABCD

  SBNM + SMND = 1/2SABCD(5)

  Từ (4), (5) suy ra: SBNM = SMND = 1/2 x 1/2 SABCD  = 1/4SABCD(6)

  *) Từ (1), (6), ta có: SABM = (1/3 - 1/4)SABCD = 1/12SABCD

  suy ra SABD = (1/12 + 1/12)SABCD hay SABD = (2/12)SABCD(7)

  *) Từ (2), (6), ta có: SNCD = (2/3 - 1/4)SABCD = 5/12SABCD

  suy ra SDBC = (5/12 + 5/12)SABCD hay SDBC = (10/12)SABCD(8)

  Từ (7), (8), ta có: SABD : SDBC = 2/12 : 10/12 = 2/10 = 1/5 hay SABD = 1/5SDBC

  Vậy AB = 1/5CD (Chiều cao, hạ từ D xuống AB bằng hạ từ B xuống DC; SABD = 1/5SDBC).

   
  Gửi ý kiến