Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

[Hoàng Thị Huệ - TH Xuân Hồng] Tính tuổi mỗi người

Tuổi ông của Nam, bố của Nam và tuổi của Nam có sự trùng hợp lí thú là: nếu đổi chỗ các chữ số của số chỉ tuổi ông cho nhau thì sẽ được số chỉ tuổi bố; Nếu cộng các chữ số của số chỉ tuổi bố hoặc ông của Nam sẽ được số chỉ tuổi Nam.
Tính số tuổi của mỗi người ? Biết rằng tuổi của ông là số chẵn < 100 và tong số tuổi của 3 người = 144


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thị Huệ @ 23:18 20/11/2022
Số lượt xem: 115
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Ta có: ab + ba + b + a = 144

Hay ao + bo + 2xa + 2xb = 144

Hay 10 x (a + b) + 2 x (a + b) = 144

Hay 12 x (a + b) = 144

Hay a + b = 12

Có thể xảy ra các trường hợp:

a + b = 9+3

a + b = 8 + 4

a + b = 7 + 5

a + b = 6+6

Khả năng a + b = 9+3 hoặc a + b = 7 + 5 loại vì tuổi ông là tuổi chẵn; a + b = 6+6 loại vì tuổi ông không thể bằng tuổi bố

Vậy ông 84 tuổi, bố, 48 tuổi và con 12 tuổi

 

 
Gửi ý kiến