Gốc > Chuyên đề: Phát triển năng lực > Lý thuyết >

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC

CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

 

I. SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Yêu cầu về tổ chức

 Đối tượng tham gia: học sinh toàn trường, toàn thể giáo viên chủ nhiệm lớp, Ban lãnh đạo nhà trường, tổng phụ trách đội; Cha mẹ học sinh, khách mời (nếu có)...

 Hình thức thể hiện: trang nghiêm, sinh động, hấp dẫn, gần gũi với học sinh; gây hứng thú cho học sinh; tác phong, thái độ nghiêm túc, trang trọng và tôn nghiêm. Các hoạt động phải có ý nghĩa và khuyến khích tối đa học sinh tham gia

 Thời gian tổ chức: 1 tiết/tuần

 Địa điểm tổ chức: tại sân trường hoặc phòng có không gian rộng

 Chuẩn bị

 Các báo cáo tuần về tình hình c ủa các lớp về ho ạt động học tập, rèn luyện

nền nếp và các hoạt động khác của nhà trường... Phần thưởng (nếu có) cho cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt.

• Các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề: xây dựng kịch bản, chuẩn bị phương tiện và trang thiêt bị; triên khai cho các lớp chuẩn bị nội dung.

Cấu trúc giờ Sinh hoạt dưới cờ

Sinh hoạt dưới cờ gồm 2 phần:

Phần 1: Nghi lễ

 Lễ chào cờ

Tổng kêt hoạt động giáo dục trong toàn trường

Phát động/phổ biên kê hoạch hoạt động tuần/tháng tiêp theo

Phần 2: Sinh hoạt theo chủ đề

Chủ đề sinh hoạt có thê được xây dựng theo kê hoạch năm học, cũng  có

thê mới được đề xuất nêu có vân đề nóng. Tuy nhiên dù chủ đề có       tính thời       sự hay chủ đề theo kê hoạch thì cũng dựa trên các yêu cầu cần đạt của chương trình và được chuẩn bị chu đáo từ trước đó.

Trong phần sinh hoạt theo chủ đề, giáo viên chuyên dần vai trò điều hành hoạt động sang cho học sinh.

Các nhiệm vụ của chủ đề cần phải tính đên sự đa dạng về độ khó sao cho không khó đối với lớp dưới và không dễ đối với lớp lớn hơn.

Lựa chọn phương thức tổ chức phù hợp sao cho giúp tăng tính hấp dẫn của nội dung, tăng mức độ tham gia của học sinh vào các khâu tổ chức từ chuẩn bị cho đên trình diễn hay tham gia tích cực vào hoạt động và đánh giá.

Muốn chuyên tải nội dung phong phú cho học sinh đòi hỏi cần kêt hợp nhiều hình thức, phương pháp đa dạng đê tiêt sinh hoạt dưới cờ đạt hiệu quả như mong muốn. Một số hình thức, phương pháp thường sử dụng:

 Hình thức sân khấu hóa: Hát múa, kê chuyện, hoạt cảnh truyền thống, tiêu phẩm, hóa trang,...

 Hình thức nói chuyện chuyên đề: chuyên gia tâm lý, các nhà chuyên môn, người nổi tiêng được mời đên nói chuyện, giao lưu với học sinh hoặc trang bị kiên thức, hiêu biêt chuyên biệt trong một số lĩnh vực như phòng cháy chữa

cháy; phong chống đuối nước, phòng chống bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em.

- Hình thức Hội thi: tổ chức thi giữa các lớp, các cá nhân về một chủ đề nào đó như kể chuyện Bác Hồ, kể chuyện về tấm gương người tốt việc tốt, kể chuyện về danh nhân; Chuyên mục “Mỗi tuần một cuốn sách”; thi vẽ tranh tuyên truyền; tìm hiểu qua bài viết dự thi...

II. SINH HOẠT LỚP

 Yêu cầu về tổ chức

 Đối tượng tham gia: học sinh cả lớp, giáo viên chủ nhiệm; đại diện phụ huynh, khách mời (nếu có)

 Bám sát mục tiêu giáo dục của chương trình đưa ra. Lựa chọn những mục tiêu cần củng cố, cần hình thành ở học sinh.

 Các hoạt động phát huy tối đa tính tích cực của    HS     và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và phù hợp với các yêu c ầu sư phạm.     HS     là       chủ thể thi công,    giáo viên là người hướng dẫn và chỉ đạo từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện. Khuyến khích huy động sự tham gia c ủa CMHS, cộng đồng cùng tham gia khi các chủ đề có liên quan.

 Thời gian tổ chức: 1 tiết/tuần

 Địa điểm tổ chức: tại lớp học

 Chuẩn bị

 Các báo cáo tuần về tình hình c ủa lớp, tổ về ho ạt động học tập, rèn luyện nền nếp và các ho ạt động khác. (lưu ý: tập trung vào điểm tiến bộ nhiều hơn).

 Phần thưởng (nếu có) cho cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt.

 Các nội dung hoạt động cho sinh hoạt chủ đề: xây dựng kịch bản, chuẩn bị phương tiện và trang thiết bị; triển khai cho các nhóm chuẩn bị nội dung.

 Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cá nhân/nhóm; thảo luận cách thức giám sát công việc và trao đổi với nhau trong quá trình chuẩn bị để đảm bảo công việc được suôn sẻ.

Cấu trúc buổi sinh hoạt lớp Phần 1: Hành chính lớp học

+ Sơ kết, tổng kết công tác trong tuần (nhận xét, đánh giá, bình chọn, kiểm điểm... )

+ Phổ biến công tác (c ủa trường, lớp, đoàn thể...); Thảo luận, bàn bạc về kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ.

Phần 2: Sinh hoạt lớp theo chủ đề

 Các chủ đề cho sinh hoạt lớp được xây dựng dựa trên yêu cầu cần đạt của chương trình và đã được nhà trường đưa vào kế ho ạch của nhà trường. Bên cạnh đó các chủ đề liên quan đến địa phương, các chủ đề có tính thời sự của lớp, của xã hội. hoàn toàn có thể linh hoạt bổ sung.

 Tổ chức triển khai các hoạt động đã được chuẩn bị trước (chủ yếu do học sinh thực hiện).

 Giáo viên nhận xét

Các phươngpháp thường được sử dụng trong giờ sinh hoạt lớp:

 Phương pháp hoạt động nhóm: kỹ năng hợp tác, chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt.

 Phương pháp đóng vai, sân khấu hoá: kỹ năng đồng cảm, biểu cảm cảm xúc, thái độ và rèn hành vi theo vai, kỹ năng giao tiếp.

 Phương pháp tình huống: kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

 Phương pháp trò chơi: kỹ năng tổ chức hoạt động, kỹ năng giám sát, kỹ năng phản ứng linh hoạt, kỹ năng tuân thủ.

 Phương pháp diễn đàn, toạ đàm.: kỹ năng ngôn ngữ, tư duy phản biện, tư duy độc lập, kỹ năng lắng nghe.

Chuan bị không gian:

 Giờ SHL có thể tổ chức ở không gian trong lớp hoặc ngoài lớp học. Tuy nhiên phần lớn được tổ chức trong lớp học.

 Không gian lớp học có thể được trang trí, bài trí thêm và bàn ghế có thể thay đổi, sắp xếp lại cho phù hợp với mục đích và nội dung hoạt động.

 Vị trí ngồi của học sinh có thể linh hoạt theo hoạt động, không nhất thiết phải theo tổ/nhóm như các em vẫn ngồi hàng ngày.

III. HOẠT ĐỘNG ĐỊNH KÌ - ĐI THAM QUAN

 Mục đích chuyến đi và yêu cầu về tổ chức

 Mục đích: xác định chuyến đi đạt được những yêu cầu nào của chương trình

 Yêu cầu về tổ chức:

 Đối tượng tham gia: học sinh cả khối (hoặc cả trường), giáo viên chủ nhiệm; đại diện phụ huynh, khách mời (nếu có)

 Bám sát mục tiêu giáo dục của chương trình đưa ra. Lựa chọn những mục tiêu cần củng cố, cần hình thành ở học sinh.

 Khuyến khích huy động sự tham gia của CMHS, cơ sở tham quan cùng tham gia.

 Thời gian tổ chức: Ngày...        Tháng...

 Địa điểm tổ chức:

 Lựa chọn chuyến đi

 Xác định lý do, mục tiêu và kế ho ạch đánh giá cho chuyến đi tham quan thực tế.

Đi tiền trạm nơi dự kiến tham quan.     Mua bưu      ảnh    và áp phích về nơi tham quan. Chụp ảnh để chia sẻ với   học    sinh trước    chuyến thăm. Tiền trạm để nhà giáo dục có ý tưởng cho các hoạt động chuẩn bị trước chuyến đi.

 Kế hoạch hậu cần

 Mọi giấy tờ văn bản của các c ấp chính quyền cho phép việc thực hiện chuyến đi

 Hợp đồng đặt xe với những yêu cầu về an toàn

Sắp xếp cho bữa ăn trưa (nếu có)

Xây dựng lịch trình trong ngày

Sắp xếp cho các thiết bị đặc biệt, phim, máy quay video, máy ảnh kỹ thuật số

Chuẩn bị thẻ tên cho học sinh và người đi kèm

Soạn thư cho phép của phụ huynh

Gửi thư cho phụ huynh hoặc đưa vào bản tin lớp yêu cầu trợ giúp như người đi kèm, truyền đạt nhiệm vụ / trách nhiệm được giao, xem xét mục tiêu chuyến đi tham quan và liệt kê các hoạt động và lịch trình.

Gửi một danh sách học sinh sẽ tham dự chuyến đi tham quan đến các giáo viên khác nếu lịch trình của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Tạo một danh sách tất cả các tên học sinh và số điện thoại nhà để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Chuẩn bị cho học sinh trước chuyến đi

Thảo luận về mục đích của chuyến đi tham quan và chuyến đi liên quan đến nội dung nào mà học sinh đang được rèn luyện.

Giới thiệu kỹ năng quan sát trực quan cần biết cho chuyến đi.

Giới thiệu các từ vựng sẽ được sử dụng bởi các nhà chuyên môn trong chuyến tham quan.

Cho HS xem trước hình ảnh hoặc trang web liên quan đến địa điểm tham quan.

Phân công vai trò "chuyên gia" cho học sinh về một nội dung nào đó của chủ đề để học sinh nghiên cứu trước chuyến đi tham quan. Học sinh có thể được chia thành các nhóm theo lĩnh vực nội dung khác nhau liên quan đến chủ đề chuyến đi để nghiên cứu.

Cả lớp suy nghĩ và thảo luận về những tiêu chuẩn ứng xử cho chuyến đi và thảo luận về việc chi tiêu tiền bạc, kế ho ạch ăn trưa, trang phục phù hợp để mặc cho chuyến đi bao gồm cả đồ dùng nếu trời mưa.

 Thảo luận về cách tìm đường nếu chẳng may lạc nhóm. Tuy nhiên nhắc nhở học sinh tuân thủ kỷ luật, bám sát thầy cô, người lớn. Thảo luận với học sinh về cách đặt câu hỏi tốt và suy nghĩ một danh sách các câu hỏi quan sát để thu thập thông tin trong chuyến tham quan.

 Giới thiệu tổng quan về lịch trình chuyến đi tham quan cho học sinh.

 Thực hiện chuyến đi Vào ngày của chuyến đi:

 Kiểm tra thẻ tên của tất cả học sinh

 Chia lớp thành các nhóm nhỏ và phân người đi kèm cho các nhóm

 Chỉ định mỗi học sinh cho người phụ trách

 Xếp danh sách lớp và các hình thức khẩn cấp của học sinh trong một thư mục

 Nhắc kiểm tra lại điện thoại di động (nếu có), cách liên lạc

 Mang theo bộ dụng cụ y tế khẩn cấp

 Kiểm kê thực phẩm, thiết bị cụ thể và các vật tư khác phù hợp với chuyến đi tham quan

Các hoạt động diễn ra trong chuyến đi tham quan, thực địa

Lập kế ho ạch các hoạt động cho phép học sinh làm việc một mình, theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Các hoạt động có thể bao gồm:

 Trò chơi phiêu lưu

 Tìm hiểu điều bí ẩn của chuyến đi

 Phác thảo một phần các đối tượng cần tìm hiểu trong chuyến đi để học sinh hoàn thành các b ản đó dựa trên các quan sát của mình.

 Quan sát thế giới qua ống nhòm với kích cỡ khác nhau.

 Ghi chép chuyến đi, viết câu trả lời cho các câu hỏi đã chuẩn bị.

 Viết tóm tắt chuyến đi trong thời gian cuối buổi vào bưu thiếp đã chuẩn bị.

Lưu ý: Dành thời gian để học sinh quan sát, đặt câu hỏi và ghi lại các từ, ý tưởng và cụm từ chính theo những gì đã được yêu cầu chuẩn bị cho mục đích chuyến đi.

 Hoạt động sau chuyến đi tham quan

Chất lượng là điều cần thiết cho s ự thành công của chuyến đi tham quan thực tế, lập kế ho ạch cho các ho ạt động tiếp theo phù hợp sẽ tạo điều kiện cho học sinh học tập và nhân giá trị của những trải nghiệm thực tế bên ngoài lớp học. Các hoạt động sau đây sẽ hướng dẫn chung khi lập kế ho ạch cho các trải nghiệm lớp học sau chuyến đi thực tế.

 Cung cấp thời gian cho học sinh chia sẻ những quan sát và phản hồi chung về kinh nghiệm chuyến đi thực tế.

Chia sẻ bài tập cụ thể học sinh hoàn thành trong chuyến đi thực tế.

Tạo một bảng thông báo lớp học trưng bày các tài liệu được phát triển ho ặc thu thập trong khi đi tham quan thực tế.

 Phát triển một bảo tàng lớp học về các quan sát c ủa học sinh trong chuyến đi.

Liên kết các nội dung và ho ạt động chuyến đi tham quan đến nhiều nội dung ngoại khoá khác mà các em được trải nghiệm.

Chia sẻ và đánh giá các hoạt động của học sinh.

Yêu cầu lớp soạn thảo và gửi thư cảm ơn đến nơi mà mình đến của chuyến đi thực tế, người đi kèm, nhà quản lý và những người khác đã hỗ trợ chuyến đi thực địa cùng với việc chia s ẻ những điều yêu thích ho ặc thông tin đặc biệt học được trong chuyến đi thực tế.

Tạo một báo cáo tin tức ngắn về những gì đã xảy ra trong chuyến đi tham quan thực tế. Đưa tin lên bảng thông báo c ủa trường, báo cáo về chuyến đi cho phụ huynh hoặc đưa lên trang Web của lớp.

7. Đánh giá chuyến đi

Đánh giá sẽ cung cấp tài liệu tham khảo tốt cho các chuyến đi thực tế trong tương lai.

Giá trị giáo dục độc đáo trong chuyến đi thực tế này là gì?

Học sinh đã đáp ứng các mục tiêu / kỳ vọng?

Có đủ thời gian không?

Có đủ người hỗ trợ, giám sát không?

Điều gì có thể được điều chỉnh để trải nghiệm tốt hơn trong tương lai?

Những điểm đặc biệt cần được nhấn mạnh trong lần tới?

Những vấn đề đặc biệt nên được giải quyết trong tương lai?

IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THƯỜNG XUYÊN

Hoạt động trải nghiệm thường xuyên là loại hình hoạt động cơ bản nhất trong việc hình thành các phẩm chất và năng lực; các kỹ năng hay thói quen cần có. Hoạt động này thể hiện rõ nhất qui trình trải nghiệm cần phải thực hiện.

Xác định chủ đề

Xác định mục tiêu:

Nêu yêu cầu cần đạt sau khi học sinh tham gia các hoạt động của chủ đề (yêu cầu này được lấy từ “yêu cầu cần đạt” của chương trình đã qui định và được cụ thể hoá thành các chỉ số, chỉ báo)

Chuẩn bị

Chỉ ra những nguyên vật liệu mà giáo viên và học sinh cần chuẩn bị.

Tổ chức hoạt động

Khi tổ chức các hoạt động để đạt được mục tiêu của chủ đề, nhà giáo dục cần lưu ý thiết kế các nhóm hoạt động với các mục tiêu

Nhóm Hoạt động thứ nhất: Hoạt động mang tính khám phá

Mục đích: Xác định mức độ nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm hiện tại của học sinh liên quan đến chủ đề. Tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái, bầu không khí tâm lý thân thiện, gần gũi và cởi mở để học sinh sẵn sàng với trải nghiệm.

Hình thức phương pháp tổ ch ức: trò chơi, câu chuyện kể, tình huống, quan sát bức tranh, tiết mục văn nghệ, hoạt động tập thể vui nhộn, tương tác với học sinh bằng các câu hỏi gợi mở, các câu đố vui, thảo luận. giúp khám phá chủ đề và mục tiêu.

Thí dụ: chủ đề Hợp tác giải quyết vấn đề trong quan hệ bạn bè Hoạt động: Tìm hiểu những vấn đề trong quan hệ bạn bè Mục tiêu: Chỉ ra được các vấn đề thường nảy sinh trong quan hệ bạn bè và phân tích được nguyên nhân, hậu quả của từng vấn đề trong quan hệ bạn bè.

Cách tiến hành:

Giáo viên chia lớp thành nhóm thảo luận về các câu hỏi:

Vấn đề nào thường nảy sinh trong quan hệ bạn bè?

Nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề đó?

Nhóm Hoạt động thứ hai: Hoạt động liên quan đến chiêm nghiệm, kết nối kinh nghiệm

Mục đích: giúp học sinh nhìn nhận lại, đánh giá lại những gì trải nghiệm để khái quát kinh nghiệm thành các giá trị làm thay đổi nhận thức và rút ra bài học về biểu hiện thái độ và các hành vi ứng xử cũng như cách giải quyết vấn đề.

Hình thức, phương pháp tổ ch ức: câu hỏi gợi mở, phỏng vấn nhanh, kỹ thuật “tia chớp”, các câu đố vui, trò chơi bộc lộ giá trị sống, thuyết trình kết hợp hỏi đáp, thảo luận nhóm; tiểu phẩm, đóng vai, suy tưởng, hồi ức...

Thí dụ:

Hoạt động: Chiêm nghiệm những gì đã qua

a/ Mục tiêu: nhìn lại kinh nghiệm cá nhân về những mâu thuẫn và phân tích về cái được cái chưa được trong giải quyết vấn đề trong quan hệ với bạn bè, từ đó rút ra bài học cần thiết. b/ Cách tiến hành

GV chia s ẻ với HS vai trò của hợp tác với nhau trong giải quyết vấn đề

Chia lớp thành các nhóm 5-6 người. Các thành viên trong nhóm cùng chia s ẻ về trường hợp đáng nhớ nhất trong mâu thuẫn với bạn. Rút ra bài học chung trong giải quyết mẫu thuẩn.

Các nhóm trình bày bài học rút ra của nhóm mình

Sau đó GV có thể đưa tình huống, từng cặp bạn cùng nhau giải quyết vấn đề (đưa vấn đề giả định nào đó và từng đôi vào vai hai người bạn) trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra.

GV nhận xét hoạt động.

Nhóm Hoạt động thứ ba: Hoạt động rèn luyện kỹ năng

Mục đích: Định hướng/làm mẫu để học sinh thực hành rèn luyện kỹ năng đúng cách thông qua việc học sinh được trải nghiệm trực tiếp, qua đó điều chỉ nh những hiểu biết, kĩ năng, thái độ mong đợi dựa trên những bài học được chiêm nghiệm.

Hình thức, phương pháp tổ ch ức: Giáo viên thiết kế/chuấn bị ho ạt động, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hành thông qua: hành động mô phỏng trực quan, hướng dẫn mẫu, quan sát và làm theo mẫu, hỏi/đáp, trò chơi... thực hành theo nhóm/cá nhân...

Lưu ý: đây là phần quan trọng, cần nhiều thời gian; người thực hiện tổ chức hoạt động sao cho tất cả học sinh đều được tham gia, được rèn luyện, được thực hành.

Thí dụ:

Hoạt động: Thực hành theo qui trình

a/ Mục tiêu: học sinh hiểu rõ qui trình giải quyết vấn đề và thực hành theo qui trình để hình thành kĩ năng. b/ Cách tiến hành:

Giáo viên giới thiệu cách ứng xử với các mâu thuẫn xảy ra trong quan hệ

Nhận diện vấn đề nảy sinh

Cùng nhau thảo luận tìm kiếm, phân tích các cách có thể để giải quyết vấn đề

Thống nhất lựa chọn và thực hiện giải pháp

Đánh giá giải pháp thực hiện

Giáo viên nêu các tình huống chứa đựng mâu thuẫn thường xảy ra trong quan hệ của học sinh.

Mỗi nhóm lựa chọn một tình huống và thực hành theo qui trình đã hướng dẫn.

Thảo luận về những khó khăn thường gặp khi hợp tác giải quyết vấn đề và cách tháo gỡ.

Lần lượt các nhóm trình diễn cách giải quyết vấn đề (đóng vai).

Các nhóm khác quan sát và bổ sung ý kiến.

Giáo viên nhận xét

Nhóm Hoạt động thứ tư: Hoạt động vận dụng/mở rộng

Mục đích: Tạo cơ hội cho người học thực hành vận dụng kiến thức và kĩ năng mới vào một bối cảnh/hoàn cảnh/điều kiện có ý nghĩa (tình huống thực tế), tạo động lực để học sinh phát huy s ự sáng tạo trong tư duy, hành động, việc làm để chuẩn bị ứng phó với các tình huống cuộc sống đặt ra.

Hình thức, phương pháp tổ ch ức: tình huống mang tính “thách thức”, sân khấu hoá, phương pháp tương tác hỏi/đáp, trò chơi, làm việc nhóm... đặt học sinh vào “tình huống có vấn đề”, phối kết hợp với phụ huynh trong giám sát học sinh thực hiện công việc ở nhà, tự thực hiện, tự đánh giá, viết báo cáo...

Thí dụ:

Hoạt động: vận dụng vào cuộc sống

Mục đích: học sinh biết cách vận dụng các kĩ năng học được vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống của mình.

Cách thực hiện:

Giáo viên trao đổi về khả năng ứng dụng qui trình hợp tác giải quyết vấn đề vào thực tiễn

Các nhóm thảo luận về cách tìm kiếm sự hỗ trợ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh để giải quyết vấn đề

Thảo luận về những tình huống có vấn đề mà học sinh có thể gặp trong tương lai và cách mà các em có thể giải quyết.

Giáo viên đề nghị học sinh rèn luyện và sẽ chia sẻ việc vận dụng vào những buổi học sau, đặc biệt vào dịp tổng kết học kì hay năm học.

Nhóm Hoạt động thứ năm: Hoạt động đánh giá

Mục đích: đánh giá mục tiêu của chủ đề đã đạt được như thế nào trên học sinh; nhận ra điểm mạnh và điểm yếu trong kỹ năng của học sinh, từ đó đặt ra kế hoạch rèn luyện tiếp theo.

Hình thức, phương pháp tổ ch ức: ho ạt động cá nhân với tự đánh giá, ho ạt động nhóm với đánh giá đồng đẳng; các hình thức tổ chức như trò chơi, giải quyết tình huống, viết báo cáo, hồ sơ hoạt động... để giáo viên đánh giá.

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện, các hoạt động này hoàn toàn có thể đan xen, kết hợp với nhau sao cho tạo được sự cân bằng giữa củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng; giữa hoạt động rèn luyện kỹ năng tư duy và hoạt động rèn kỹ năng thực hiện; giữa hoạt động tĩnh và hoạt động sôi động—

Thí dụ:

Hoạt động: Em học được gì

Mục đích:

Hoạt động này nhằm đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh về các kĩ năng liên quan đến mục tiêu của chủ đề.

Cách thực hiện:

Giáo viên nêu các tiêu chí đánh giá

Học sinh tự đánh giá theo các tiêu chí

Nhận xét của các nhóm về sự tiến bộ của từng thành viên trong nhóm

Giáo viên tổ chức hoạt động để học sinh bộc lộ được kĩ năng cần có và thông qua đó đánh giá kết quả ho ạt động của chủ đề đối với học sinh.

V. HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ

Mục đích và ý nghĩa

Tạo sân chơi cho học sinh phát huy năng khiếu, sở trường, đam mê hứng thú trong lĩnh vực nào đó và đặc biệt góp phần định hướng giáo dục nghề nghiệp tương lai. Ho ạt động câu lạc bộ giúp học sinh thoả mãn nhu cầu phát triển cá nhân, nhu cầu giao tiếp, làm thiện nguyện... góp phần vào việc đạt được các mục tiêu giáo dục của hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp một cách trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn.

Đặc điểm

Là hoạt động không bắt buộc, mang tính tự nguyện.

Nội dung hoạt động câu lạc bộ mang tính mở và linh hoạt, xuất phát từ nhu cầu và điều kiện thực hiện của mỗi cơ sở.

Đối tượng tham gia được mở rộng, không chỉ giới hạn giáo viên, học sinh trong trường mà có thể có s ự tham gia của tất cả những người có cùng sở thích, đam mê, thậm chí đến từ cộng đồng.

Thành tích tham gia ho ạt động CLB sẽ được ghi nhận, tuyên dương như thành tích cá nhân và không tính vào kết quả giáo dục bắt buộc của hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

 Thời gian và qui mô hoạt động

CLB hoạt động vào thời gian ngoài giờ lên lớp

Qui mô hoạt động: có thể cấp lớp, cấp trường, cấp cụm trường...

CLB được hình thành ở cơ sở giáo dục nào thì chịu sự quản lí của lãnh đạo ở cơ sở đó.

Nội dung hoạt động câu lạc bộ

Thông thường tên gọi của câu lạc bộ định hướng nội dung ho ạt động của câu lạc bộ đó. Thí dụ CLB bóng đá, CLB nghệ thuật, CLB kịch nghệ, CLB toán học, CLB văn thơ...

Trong khuôn khổ của Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, các nội dung CLB liên quan nhiều đến rèn luyện phẩm chất và năng lực tâm lí xã hội và định hướng nghề nghiệp nói chung như CLB thời trang, CLB MC, CLB du lịch khám phá, CLB thuyết trình, CLB lãnh đạo...

Vì hoạt động CLB luôn gắn với nội dung hay lĩnh vực nào đó nên việc kết hợp giữa GVCN với các giáo viên b ộ môn, các nhà chuyên môn liên quan là điều rất quan trọng để đảm bảo chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ.

Tổ chức hoạt động

Khi CLB được hình thành, cần:

 Bầu Chủ nhiệm CLB và lập danh sách các thành viên tham gia.

 Xây dựng qui định hoạt động của CLB để các thành viên tuân thủ khi là thành viên c ủa CLB.

 Xây dựng nội dung, kế ho ạch và lịch sinh hoạt của câu lạc bộ đều đặn để tạo thành nếp hoạt động. Chủ nhiệm CLB (hoặc do chủ nhiệm phân công)

sẽ là người tập hợp ý kiến từ các thành viên và xây d ựng nội dung cho từng buổi sinh hoạt.

• Thực hiện buổi sinh hoạt theo lịch và rút kinh nghiệm sau mỗi buổi.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Anh Sơn @ 09:27 12/11/2019
Số lượt xem: 12352
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Chung Thủy, Từ Minh Kết, K Thành)
 
Gửi ý kiến