Gốc > Mô hình dạy học mới > Mô hình VNEN >

HƯƠNG KHÊ: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường dạy học VNEN

         Để rút kinh nghiệm, hỗ trợ, tư vấn cho các lớp tham gia nhân rộng VEN năm học 2015-2016; trong các ngày từ 06 đến 09/10/2015 Phòng GD&ĐT đã triển khai sinh hoạt chuyên môn liên trường tại các trường dạy học theo mô hình Việt Nam mới (VNEN).dsc_5019_500

                                                Tiết dạy minh họa tại cụm Hương Trạch

      Năm học 2015-2016 toàn huyện có 16 trường có dạy học theo VNEN (trong đó có 09 trường bắt đầu nhân rộng trong năm học 2015-2016). Để thuận lợi cho công tác đút rút kinh nghiệm và chỉ đạo đúng tinh thần tổ chức lớp học theo VNEN, 16 trường được phân thành 5 cụm (bình quân mỗi cụm 3 trường) tổ chức tại 5 trường mới nhân rộng từ năm học này. Với thành phần là BGH, các tổ trưởng và giáo viên dạy các lớp VNEN từ lớp 2 đến lớp 5. Sinh hoạt chuyên môn liên trường được tiến hành theo Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 và theo tinh thần đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Địa điểm các cụm trường sinh hoạt lần này đặt tại các trường mới được nhân rộng năm học; các tiết dạy minh họa được thực hiện tại trường, lớp và giáo viên dạy là giáo viên lần đầu tiên dạy học VNEN. Tại mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn ở mỗi cụm đã tiến hành đồng thời 2 đến 3 tiết dạy trong một thời điểm, sau đó là thời gian dành để chia sẻ, thảo luận sau bài dạy minh họa. Đã có 11 tiết dạy minh họa tại 5 trường đại diện cho 16 trường. Trao đổi, chia sẻ ý kiến chỉ đạo về một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong dạy học theo VNEN. Các tiết dạy được ghi hình đầy đủ để làm minh chứng cho chia sẻ sau quan sát bài dạy minh họa. 

            img_4751_500

                Sản phẩm hỗ trợ HĐ học tập của GV- phụ hunyh tại TH Hòa Hải

         Các ý kiến tại các buổi sinh hoạt đều đánh giá rất cao kỹ năng học sinh đạt được tại những lớp- trường lần đầu tiên dạy học theo VNEN trong thời gian mới 01 tháng thực hiện. Hội đồng tự quản đã tự tin, tự nhiên, đã có sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của lớp; đặc biệt là các em học sinh lớp 2 kế thừa được các trò chơi, động hình, tính tự nhiên từ lớp 1 công nghệ; tham gia quá trình tự học và thảo luận, trao đổi, hợp tác nhóm đôi, nhóm và tập thể lớp sôi nổi. Bước đầu biết đánh giá kết quả học tập, hoạt động của bản thân và của bạn. Cơ bản học sinh đã thực hiện khá nhuyễn trình tự 10 bước học tập; các em sử dụng được các nội dung hỗ trợ trợ cho hội đồng tự quản, hỗ trợ quá trình tự học như “Góc thư viện”, “Sản phẩm của em”, “Góc cộng đồng” cùng nhau chia sẻ như “Niềm vui của em”, “Đường em tới trường”… Giáo viên tổ chức lớp học theo 5 bước linh hoạt; ở một số lớp đã thể hiện được sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng trong mô hình VNEN như phụ huynh tham gia, sử dụng các vật liệu đơn giản để làm các nội dung hỗ trợ hoạt động lớp học (điểm trường Đại Đồng – TH Hòa Hải) cùng vẽ sơ đồ đường em tới trường ở (TH Hương Giang); xây dựng góc thiên nhiên trong lớp học (TH Hương Trạch) tham gia cùng; đặc biệt, phụ huynh học sinh tham gia tổ chức sinh nhật tại lớp cho con-cháu mình tại lớp (TH Hương Vĩnh). Giáo viên đã tổ chức lớp học theo thần của mô hình; quá trình tổ chức lớp học đã chú ý, tập trung, quan sát, lắng nghe, đánh giá, hỗ trợ nhóm, cá nhân khá hợp lý. Việc dạy học đã phù hợp đối tượng, công tác điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học đã được quan tâm đảm bảo tổ chức cho học sinh tiếp cận tài liệu, thảo luận, trao đổi phù hợp. Các nhà trường đã thực sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ công tác dạy học VNEN thiết thực. Ban giám hiệu các trường đã thực sự đi trước 1 bước về hiểu biết tổ chức lớp học VNEN thể hiện là người tư vấn, đồng hành cùng giáo viên.    

gc_thin_nhin_th_h.trch_1_500_01  Góc thiên nhiên lớp học

            Tổ tư vấn dạy học VNEN đã giải đáp một số điều còn boăn khoăn của giáo viên và CBQL các trường về một số vấn đề trong tổ chức lớp học, kỹ thuật dạy học…. Bên canh đó chỉ đạo các nhà trường, giáo viên dạy học VNEN tiếp tục chú ý thực hiện một số nội dung:

       - Về tổ chức lớp học: Tiếp tục thực hiện một số nội dung của tuần không để học sinh

có kỹ năng hơn về 10 bước học tập, thói quen tự đọc tài liệu hướng dẫn học, thực hiện lô gô (điều chỉnh), kỹ năng tìm hiểu về yêu cầu của mục tiêu bài học, cách tự học, tự đánh giá và đánh giá kết quả của bạn (đặc biệt là học sinh lớp 2), hỗ trợ học sinh đọc còn chậm (đọc hiểu). Đảm bảo tự học, tự nghiên cứu tài liệu, chia sẻ, hỗ trợ bạn và hợp tác trong nhóm…

      - Hội đồng tự quản và các, ban, nhóm trưởng: từng bước để các em tránh đọc thuộc, rập khuôn, tiến tới để các em được dùng ngôn ngữ nói của chính mình, tự tin, tự nhiên thể hiện theo cách hiểu của bản thân. Không giao toàn bộ công việc cho Hội đồng tự quản, các em chỉ thực hiện chức năng của mình và giáo viên phải đảm bảo vai trò của người tổ chức lớp học. Đối với lớp dưới (lớp 2) trong thời gian tới đây có thể chưa thực hiện luân phiên các nhiệm vụ; các lớp trên, lớn hơn có thể luân phiên vào tháng tới trên tinh thần bầu chọn dân chủ, giáo viên tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ thành phần mới...

      - Trang trí và các nội dung hỗ trợ hoạt động học tập: Tiếp tục phát huy sự hỗ trợ của Phụ huynh, huy động phụ huynh cùng tham gia với học sinh, phối hợp cùng góp sức của GV dạy mĩ thuật; đảm yêu cầu thiết thực, không tốn kém và các em hiểu được nội dung đó để làm gì …

      - Tổ chức dạy học và điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học: Đảm bảo phù hợp các đối tượng, quan tâm học sinh còn chậm (đọc chậm, tính toán chậm, tham gia thảo luận, chia sẻ rụt rè…) động viên học sinh khác trợ giúp và giáo viên trợ giúp khi cần thiết; cần có những nội dung bài học cho học sinh có năng lực vượt trội so với chung của lớp để ngoài việc hỗ trợ bạn các em được thực hiện nội dung kiến thức cao hơn đẻ phát huy khả năng của mình (có phiếu chuẩn bị nội dung sẵn). Công tác điều chỉnh tài HDH, cần đảm bảo quy trình theo mức độ điều chỉnh, từ quyền của cá nhân và quyết định của tổ, BGH nhà trường. Do vậy, giáo viên cần nghiên cứu kỹ tài liệu HDH ít nhất là 01 tuần trước khi tổ chức dạy học để đề xuất phương án điều chỉnh và in ấn cho từng học sinh khi được duyệt.

     - Về mục tiêu bài học: Học sinh phải nắm được thật kỹ nội dung mục tiêu cần đạt của bài học và sau quá trình học tập đánh giá đã đạt mục tiêu ở mức độ nào; giáo viên phải chú ý yêu cầu này, đặc biệt là các học sinh lần đầu học VNEN. Bài học có nhiều tiết giáo viên hướng dẫn cho học sinh nắm và chỉ đọc thuộc mục tiêu của tiết học đó. Sau các đơn vị kiến thức được xây dựng tùy thuộc vào mức độ tập thể học sinh nắm yêu cầu được mà giáo viên quyết định có kết luận về đơn vị kiến thức đó hay không (những vấn đề hiển nhiển, tất cả đều đã khẳng định thì không kết luận…)

     - Thực hiện Thông tư 30: Chú ý tập trung quan sát tỉ mỉ các hoạt động của cá nhân, nhóm; chú ý kết quả của học sinh từ việc lắng nghe lời trao đổi, thảo luận của từng em, trên bài làm (vở, giấy nháp, bảng), tinh thần hợp tác, chia sẻ, thái độ cư xử … để hướng dẫn học sinh trợ giúp, hoặc kịp thời trực tiếp trợ giúp cho các em, đảm bảo tất cả học sinh phải tham gia tự học, tự nghiên cứu, tham gia thảo luận và có tinh thần giúp đỡ bạn; tự đánh giá và đánh giá được kết quả của bạn.

     - Xây dựng sự gắn kết cộng đồng với lớp, trường học: cần có sự sáng tạo, tổ chức các hoạt động để lôi kéo gắn kết giữa cha mẹ học sinh, các cá nhân, tổ chức vào hoạt động của lớp, của trường. Nghiên cứu, chọn mô hình để gắn kết hoạt động của lớp, trường với cuộc sống hàng ngày cho các em, như liên kết với các gia đình, nông trại; các em tham gia trực tiếp về chăm sóc cây trồng như cam, bưởi, đậu lạc, vật nuôi, quảng bá sản phẩm còn các gia đình, các nhân giữ vai trò cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, kỹ thuật… chuẩn bị xây dựng kế hoạch và đăng kí mô hình trường học gắn với cuộc sống của đơn vị.

      Đợt sinh hoạt chuyên môn đã góp phần đánh giá, đút rút kinh nghiệm sau một tháng thực hiện VNEN; củng cố vững chắc thêm cho CBQL, GV các trường, đặc biệt là các giáo viên lần đầu nhân rộng về tổ chức lớp học VNEN; cũng là cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các đơn vị trên nhiều lĩnh vực khác ngoài hoạt động chuyên môn.

     MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỤ HUYNH THAM GIA TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO hs TẠI TH HƯƠNG VĨNH

-nh_2_500_01

   -nh_4_500_02                  

    ph_huynh_tham_gia_sn_ti_trng_500

                                                                Lê Hữu Tân


Nhắn tin cho tác giả
Lê Hữu Tân @ 15:22 18/10/2015
Số lượt xem: 903
 
Gửi ý kiến