Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng Việt

1) Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

 a. Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười nhộn nhịp, vui vẻ.

 b. Chiều thu gió dìu dịu, hoa sữa thơm nồng. Chiều nào về đến đầu phố nhà mình, Hằng cũng đều nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy.

2) Tìm chỗ sai trong các câu sau rồi chữa lại cho đúng:

 a. Sắp vào năm học mới,em mua nhiều quyển sách vở

 b. Em thân thương bạn Nam

 c. Đường vào nhà em có bốn ngôi nhà cửa rất đẹp.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ánh Tuyết @ 20:23 17/09/2021
Số lượt xem: 220
Số lượt thích: 0 người
Avatar
1.Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ 

a) Trạng ngữ: Trẫng ruộng lúa chín vàng

    Chủ ngữ: bóng áo chàm và nói lá; tiếng cười, tiếng nói

    Vị ngữ: nhấp nhô; nhận nhịp, vui vẻ

b) Trạng ngữ: Chiều thu dìu dịu; ciều nào về đến đầu phố nhà mình

    Chủ ngữ: hoa sữa, Hằng

    Vị ngữ: thơm nồng; cũng nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy

2.Tìm chỗ sai trong các câu và sửa lại cho đúng

a) Dùng thừa từ  "quyển"

Chữa lại: Sắp vào năm học mới, em mua nhiều sách vở.

b) Dùng từ "thân thương" không phù hợp

Chữa lại: Em yêu thương bạn Nam

c) Dùng thừa từ "cửa"

Chữa lại: Đường vào nhà em có bốn ngôi nhà rất đẹp

No_avatarf

1.Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ 

a) Trạng ngữ: Trên những ruộng lúa chín vàng

    Chủ ngữ: bóng áo chàm và nón trắng; tiếng cười, tiếng nói

    Vị ngữ: nhấp nhô; nhận nhịp, vui vẻ

b) Trạng ngữ: Chiều thu ; chiều nào về đến đầu phố nhà mình

    Chủ ngữ: Gió, hoa sữa, Hằng

    Vị ngữ: dìu dịu, thơm nồng; cũng nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy.

2) Tìm chỗ sai trong các câu sau rồi chữa lại cho đúng:

 a. Sắp vào năm học mới,em mua nhiều quyển sách vở

từ "sắp", thừa từ quyển. Sửa lại:

Bước vào năm học mới,  em mua nhiều sách vở.

b) Dùng từ "thân thương" không phù hợp

Chữa lại: Em yêu thương bạn Nam.

c) Dùng thừa từ "cửa"

Chữa lại: Đường vào nhà em có bốn ngôi nhà rất đẹp.

 
Gửi ý kiến