Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú

Trong các câu thơ dưới đây của Bác Hồ , nghĩa của từ xuân ( in đâm) có gì khác nhau.

a/ Xuân này kháng chiến đã năm xuân.

b/ Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán

So với ông Bành vẫn thiếu niên.

c/ Mùa xuân là Tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.


Nhắn tin cho tác giả
Đào Thị Hiền @ 19:24 28/10/2021
Số lượt xem: 417
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

 a, Xuân này kháng chiến đã năm xuân. Từ xuân đầu chỉ mùa xuân, xuân cuối câu chỉ năm, một năm.

b, Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán / So với ông Bành vẫn thiếu niên. Xuân có nghĩa là trẻ trung, đầy sức sống.

c,Mùa xuân là tết trồng cây/làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Xuân thứ nhất chỉ một mùa trong năm, xuân thứ 2 chỉ sự tươi trẻ, tràn đầy triển vọng.

No_avatarf

Xuân 1: Mùa đầu trong một năm. 

Xuân 2: Chỉ số năm

Xuân 3: chỉ sự trẻ trung,xinh đẹp

Xuân 4:Mùa đầu trong một năm

Xuân 5:chỉ sự triển vọng giàu đẹp

No_avatarf

Xuân 1: Mùa đầu trong một năm. 

Xuân 2: Chỉ số năm

Xuân 3: chỉ sự trẻ trung,xinh đẹp

Xuân 4:Mùa đầu trong một năm

Xuân 5:chỉ sự triển vọng giàu đẹp

Avatar

Xuân 1: Mùa đầu trong một năm. 

Xuân 2: Chỉ số năm

Xuân 3: chỉ sự trẻ trung,xinh đẹp

Xuân 4:Mùa đầu trong một năm

Xuân 5:chỉ sự triển vọng giàu đẹp

Avatar

a/ Từ"xuân" thứ nhất chỉ một mùa trong năm. từ" Xuân " thứ 2 chỉ sô năm.

b/ Từ'" xuân"( thứ 3) ở đây chỉ sự trẻ trung, xinh đẹp.

c/ Từ " xuân" ( thứ 4)ở đây chỉ mùa đầu trong năm. Từ " xuân" thứ 5 chỉ sự triển vọng giàu đẹp.

 
Gửi ý kiến