Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú

Câu 1: Cho cá từ sau: xe đạp, xe máy, xe cộ, máy bay, đạp xe, kéo xe, xe kéo, khoai nướng, khoai luộc, luộc khoai, múa hát, tập hát, tập múa, bánh rán, rán bánh, bánh kẹo.

a/ Xác định từ ghép trong các từ trên.

b/ Phân loại các từ ghép đó.

Câu 2: Đặt câu với các yêu cầu sau

a/ Câu có từ năm nay làm trạng ngữ.

b/ Câu có từ năm nay làm chủ ngữ.

c/ Câu có từ là năm nay làm vị ngữ.


Nhắn tin cho tác giả
Đào Thị Hiền @ 15:06 24/11/2021
Số lượt xem: 128
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Câu 1: a. Từ nghép: xe đạp, xe máy, xe cộ, máy bay, xe kéo, khoai nướng, khoai luộc, múa hát, bánh rán, bánh kẹo

b. - Từ ghép phân loại: xe đạp, xe máy, máy bay, xe kéo, khoai nướng, khoai luộc,  bánh rán

    - Từ ghép tổng hợp: xe cộ, múa hát, bánh kẹo

Câu 2: a. Năm nay, em sẽ đậu Đại học.

           b. Năm nay là năm Tân Sửu.

           c. Năm vui nhất là năm nay

 

 
Gửi ý kiến