Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú

Câu 1: Cho một số từ sau:

vạm vỡ, trung thực, đôn hậu, tầm thước, mảnh mai, béo, thấp, trung thành, gầy, phản bội, khỏe, cao, yếu, hiền, cứng rắn, giả dối.

Hãy 

a/ Dựa vào nghĩa, xếp các từ trên vào hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm.

b/ Tìm các cặp từ trái nghĩa trong mỗi nhóm trên.

Câu 2/ Cho các từ sau: 

thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.

Hãy xếp các từ trên vào ba nhóm.

a/ Từ ghép tổng hợp: 

b/ Từ ghép phân loại:

c/ Từ láy: 


Nhắn tin cho tác giả
Đào Thị Hiền @ 14:58 03/01/2022
Số lượt xem: 550
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Câu 1: Nhóm 1: Từ chỉ hình dánh, thể chất con người: vạm vỡ, tầm thước, mảnh mai, béo, thấp, gầy,khỏe, cao, yếu

  Nhóm 2: Từ chỉ tính tình, phẩm chất của con người: Trung thực, đôn hậu, trung thành, phản bội, hiền, cứng rắn, giả dối

b. Các cặp từ trái nghĩa trong mỗi nhóm

Nhóm 1: béo/gầy; cao/thấp; khỏe/yếu; vạm vỡ/mảnh mai

Nhóm 2: trung thực/giả dối; trung thành/phản bội

Câu 2: -Từ ghép tổng hợp: bạn bè, hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp đỡ

         -Từ ghép phân loại: bạn học, bạn đường, bạn đọc

         -Từ láy: thật thà, chăm chỉ, khó khăn, ngoan ngoãn

Avatar

Câu 1: Nhóm 1: Từ chỉ hình dánh, thể chất con người: vạm vỡ, tầm thước, mảnh mai, béo, thấp, gầy,khỏe, cao, yếu

  Nhóm 2: Từ chỉ tính tình, phẩm chất của con người: Trung thực, đôn hậu, trung thành, phản bội, hiền, cứng rắn, giả dối

b. Các cặp từ trái nghĩa trong mỗi nhóm

Nhóm 1: béo/gầy; cao/thấp; khỏe/yếu; vạm vỡ/mảnh mai

Nhóm 2: trung thực/giả dối; trung thành/phản bội

Câu 2: -Từ ghép tổng hợp: bạn bè, hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp đỡ

         -Từ ghép phân loại: bạn học, bạn đường, bạn đọc

         -Từ láy: thật thà, chăm chỉ, khó khăn, ngoan ngoãn

No_avatarf

Câu 1: Nhóm 1: Từ chỉ hình dánh, thể chất con người: vạm vỡ, tầm thước, mảnh mai, béo, thấp, gầy,khỏe, cao, yếu

  Nhóm 2: Từ chỉ tính tình, phẩm chất của con người: Trung thực, đôn hậu, trung thành, phản bội, hiền, cứng rắn, giả dối

b. Các cặp từ trái nghĩa trong mỗi nhóm

Nhóm 1: béo/gầy; cao/thấp; khỏe/yếu; vạm vỡ/mảnh mai

Nhóm 2: trung thực/giả dối; trung thành/phản bội

Câu 2: -Từ ghép tổng hợp: bạn bè, hư hỏng, san sẻ, gắn bó, giúp đỡ

         -Từ ghép phân loại: bạn học, bạn đường, bạn đọc

         -Từ láy: thật thà, chăm chỉ, khó khăn, ngoan ngoãn

 
Gửi ý kiến