Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Câu 1: Tìm 5 câu tục ngữ hoặc thành ngữ có tên loài vật.(Ví dụ : Nhanh như cắt)


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 17:49 17/10/2021
Số lượt xem: 777
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Nhanh như cắt.

Chậm như rùa

Khỏe như voi.

Thẳng như ruột ngựa.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Chuột sa chỉnh gạo.

Hổ phụ sinh hổ tử.

......

No_avatarf

- Nhát như thỏ đế

- Hót như khướu

- Khỏe như trâu.

- Gà tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

- Hôi như cú

....

Avatar

-Đắt như tôm tươi 

- Lòng lang dạ sói

 -Chậm như rùa 

- Dữ như hổ 

- Thẳng như ruột ngựa 

- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 

- Bút sa gà chết 

- Cõng rắn cắn gà nhà 

Avatar

Hót như khướu.

Chậm như rùa.

Dữ như hổ.

Khoẻ như voi.

Chuột sa chỉnh gạo.

Bút sa gà chết.

Nhát như thỏ đế.

 
Gửi ý kiến