Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Câu1: Cho các từ sau: mải miết, xa xôi,xa lạ,phẳng lặng,phẳng phiu,mong ngóng,mong mỏi,mơ màng,mơ mộng.

Xếp các từ trên thành hai nhóm: từ ghép và từ láy.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 11:42 22/10/2021
Số lượt xem: 1016
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thúy Long)
No_avatarf

Từ ghép : Xa lạ , phẳng lặng, mong ngóng, mơ mộng.

Từ láy : mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi.

Avatar

Từ ghép: xa lạ, mong ngóng, phẳng lặng, mơ mộng

Từ láy: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ màng

Avatar

Từ ghép: xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ mộng

      Từ láy: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng

 

No_avatarf

TỪ GHÉP: xa lạ, phẳng lặng,  mong ngóng, mơ mộng

TỪ LÁY: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ màng

Avatar

TỪ GHÉP: xa lạ, phẳng lặng,  mong ngóng, mơ mộng

TỪ LÁY: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ màng

No_avatarf

       Từ ghép: xa lạ, phẳng lặng, mong ngóng, mơ mộng

      Từ láy: mải miết, xa xôi, phẳng phiu, mong mỏi, mơ mộng

 
Gửi ý kiến