Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Câu 1: chữa lại mỗi câu sai dưới đây bằng hai cách khác nhau:

a) Vì sóng to nên thuyền không bị đắm.

b)Tuy Minh đau chân nhưng bạn phải nghỉ học.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 14:48 24/04/2022
Số lượt xem: 3059
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

a)  C1: Vì sóng to nên thuyền bị đắm.
     C2: Tuy sóng to nhưng thuyền không bị đắm.
b)  C1: Tuy Minh đau chân nhưng bạn ấy vẫn đi học.
      C2: Vì Minh đau chân nên bạn ấy phải nghỉ học.

Avatar

a)  C1: Vì sóng to nên thuyền bị đắm.
     C2: Tuy sóng to nhưng thuyền không bị đắm.
b)  C1: Tuy Minh đau chân nhưng bạn ấy vẫn đi học.
      C2: Vì Minh đau chân nên bạn ấy phải nghỉ học.

No_avatarf

a)  C1: Tuy sóng to nhưng thuyền không bị đắm.

C2: Vì sóng to nên thuyền bị đắm.

b)  C1: Tuy Minh đau chân nhưng bạn ấy vẫn đi học.
      C2: Vì Minh đau chân nên bạn ấy phải nghỉ học.

No_avatarf

a)  C1: Vì sóng to nên thuyền bị đắm.
     C2: Tuy sóng to nhưng thuyền không bị đắm.
b)  C1: Tuy Minh đau chân nhưng bạn ấy vẫn đi học.
      C2: Vì Minh đau chân nên bạn ấy phải nghỉ học.

Avatar

     C1: Vì sóng to nên thuyền bị đắm.
     C2: Tuy sóng to nhưng thuyền không bị đắm.
b)  C1: Tuy Minh đau chân nhưng bạn ấy vẫn đi học.
      C2: Vì Minh đau chân nên bạn ấy phải nghỉ học.

 
Gửi ý kiến