Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện Tiếng việt. Tự học tự bồi dưỡng

Bài làm

Từ Trắng: -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là: Trăng trắng.

                 -Từ láy có nghĩa tăng mạnh là: Trắng trẻo.

Từ xanh: -Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là: xanh xanh, xanh xao.

                - Từ láy có nghĩa tăng mạnh là: xanh xịt.

Từ đỏ:  - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là: đo đỏ.

             - Từ láy có nghĩa tăng mạnh là: đỏ đậm

Từ đen: -Từ láy có nghõa giảm nhẹ là: đen đen.

             -  Từ láy có nghĩa tăng mạnh là: đen đũi.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thanh Bình @ 20:07 23/09/2021
Số lượt xem: 216
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Bài làm :

Từ Trắng : - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là : Trăng trắng 

                - Từ láy có nghĩa tăng mạnh là : Trắng trẻo 

Từ xanh : - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là : xanh xanh, xanh xao 

               - Từ láy có nghĩa tăng mạnh là : xanh xịt 

Từ đỏ :   - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là : đo đỏ 

             - Từ láy có nghĩa tăng mạnh là : đỏ đậm 

Từ đen : - Từ láy có nghĩa giảm nhẹ là : đen đen 

             - Từ láy có nghĩa tăng mạnh là : đen đũi 

 
Gửi ý kiến