Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Luyện Toán

Tính:

a. 26 + 33 + 40 + 47 + .............. + 355 + 362.

b. 2008 - 2004 + 2000 - 1996 + ........+ 16 - 12


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ánh Tuyết @ 16:04 30/09/2021
Số lượt xem: 63
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến