Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Luyện Toán, trường TH Sơn Phú, Hương Sơn

Năm nay tuổi cô gấp 6 lần tuổi cháu. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi của hai cô cháu cộng lại bằng 68. Tính tuổi cô và tuổi cháu hiện nay.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ngân @ 17:07 03/10/2021
Số lượt xem: 382
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Bài giải

Theo bài ra ta có: 

Tuổi cháu hiện nay là 1 phần thì tuổi cô là 6 phần bằng nhau.

Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi cháu lúc đó sẻ là 6 phần và tuổi cô lúc đó là 

6 + 5 = 11 (phần)

Tổng số phần tuổi cháu và tuổi cô lúc đó là.

6 + 11 = 17 (phần)

Vậy tuổi cháu hiện nay là

68 : 17 x 1= 4 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là 

68 : 17 x 6 = 24 (tuổi)

Đáp sô: Cháu : 4 tuổi; cô 24 tuổi.

No_avatarf

Bài giải

Theo bài ra ta có: 

Tuổi cháu hiện nay là 1 phần thì tuổi cô là 6 phần bằng nhau.

Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi cháu lúc đó sẻ là 6 phần và tuổi cô lúc đó là 

6 + 5 = 11 (phần)

Tổng số phần tuổi cháu và tuổi cô lúc đó là.

6 + 11 = 17 (phần)

Vậy tuổi cháu hiện nay là

68 : 17 x 1= 4 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là 

68 : 17 x 6 = 24 (tuổi)

Đáp sô: Cháu : 4 tuổi;

         Cô :24 tuổi.

No_avatarf

Bài giải

Tuổi cháu hiện nay là 1 phần thì tuổi cô là 6 phần bằng nhau.

Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi cháu lúc đó sẻ là 6 phần và tuổi cô lúc đó là 

6 + 5 = 11 (phần)

Tổng số phần tuổi cháu và tuổi cô lúc đó là.

6 + 11 = 17 (phần)

Vậy tuổi cháu hiện nay là

68 : 17 x 1= 4 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là 

68 : 17 x 6 = 24 (tuổi)

Đáp sô: Cháu : 4 tuổi; cô 24 tuổi.

Avatar

Bài giải

Theo bài ra ta có:

Tuổi cháu hiện nay là 1 phần thì tuổi cô là 6 phần bằng nhau.

Đến lúc tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi cháu lúc đó sẽ là 6 phần và tuổi cô lúc đó là:

6 + 5=11( phần).

Tổng số phần tuổi cô và tuổi cháu lúc đó là: 11 + 6=17( phần)

Tuổi cháu hiện nay là:

68 : 17x1= 4( tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

4 x 6= 24( tuổi)

Đáp số: Cháu: 4 tuổi; cô: 24 tuổi 

 
Gửi ý kiến