Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Luyện Toán, trường TH Sơn Phú, Hương Sơn

Lượng nước trong cỏ tươi là 55% trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ngân @ 17:55 17/10/2021
Số lượt xem: 445
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Lượng cỏ trong cỏ tươi là:

                                                     100% - 55 % =45 %

100 kg cỏ tươi có:

                                                     100 x 45/ 100 = 45 (kg cỏ)

45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô.

Vậy lượng cỏ khô thu được là:

   45 x 100 : 90 = 50 (kg)

Đáp số: 50 kg

No_avatarf

Bài giải:

Lượng cỏ trong cỏ tươi là: 100% - 55% = 45%

Mà 100 kg cỏ tươi có: 100 x 45/100 = 45 ( kg cỏ)

Mặt khác 45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô. Vậy lượng cỏ khô thu được là: 45 x 100 : 90 = 50 ( kg)

Đáp số: 50 kg cỏ khô.

Avatar

Bài giải:

Lượng cỏ trong cỏ tươi là: 100% - 55% = 45%

Mà 100 kg cỏ tươi có: 100 x 45/100 = 45 ( kg cỏ)

Mặt khác 45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô. Vậy lượng cỏ khô thu được là: 45 x 100 : 90 = 50 ( kg)

No_avatarf

Bài giải:

Lượng cỏ trong cỏ tươi là: 100% - 55% = 45%

Mà 100 kg cỏ tươi có: 100 x 45/100 = 45 ( kg cỏ)

Mặt khác 45 kg cỏ này đóng vai trò của 90% khối lượng trong cỏ khô. Vậy lượng cỏ khô thu được là: 45 x 100 : 90 = 50 ( kg)

Đáp số: 50 kg cỏ khô.

 
Gửi ý kiến