Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

luyện từ và câu

Chọn từ trong ngoặc đơn em cho là hay nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a) Tiếng lợn ... cậy chuồng, rịt mũi vòi ăn nghe sao quen thuộc, thân thương (ủn ỉn, ỉ eo, ụt ịt)

b) Lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ... vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của tôi biết baao yêu thương. (rót, trút, đổ)


Nhắn tin cho tác giả
Phan Bích Nguyệt @ 14:06 24/10/2022
Số lượt xem: 658
Số lượt thích: 1 người (Phan Bích Nguyệt)
No_avatarf

Chọn từ trong ngoặc đơn em cho là hay nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a) Tiếng lợn ỉ eo cậy chuồng, rịt mũi vòi ăn nghe sao quen thuộc, thân thương (ủn ỉn, ỉ eo, ụt ịt)

b) Lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ rót vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của tôi biết baao yêu thương. (rót, trút, đổ)

Avatar

Chọn từ trong ngoặc đơn em cho là hay nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a) Tiếng lợn ụt ịt cậy chuồng, rịt mũi vòi ăn nghe sao quen thuộc, thân thương (ủn ỉn, ỉ eo, ụt ịt)

b) Lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ rót vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của tôi biết baao yêu thương. (rót, trút, đổ)

Avatar

CChọn từ trong ngoặc đơn em cho là hay nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a) Tiếng lợn ụt ịt cậy chuồng, rịt mũi vòi ăn nghe sao quen thuộc, thân thương.

b) Lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ rót vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của tôi biết bao yêu thương. 

No_avatarf

câu a:chọ ụt ịt      câu b: chọn rót      câu hoàn chỉnh điền là 

a) Tiếng lợn ụt ịt cậy chuồng, rít mũi vòi ăn nghe sao quen thuộc thân thương.

b)Lời ru nồng nàn tha thiết của mẹ rót vào tâm hồn ngây thơ trong trắng của tôi biết bao yêu thương.

 
Gửi ý kiến