Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện từ và câu( Lớp 5) TH Sơn Phú.

Trong các từ "Bén" dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa?

   a, Con dao này bén sắc quá.

   b. Họ đã quen hơi bén tiếng.

   c. Bước chân họ đi không bén đất.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Hoàn @ 20:43 23/09/2022
Số lượt xem: 2140
Số lượt thích: 0 người
Avatar

từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở c từ đồng âm với ở a và b. 

No_avatarf

Từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩaTừ "bén" ở c  từ đồng âm với  a và b. 

Avatar

từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở c từ đồng âm với ở a và b. 

No_avatarf

từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở c từ đồng âm với ở a và b.

Avatar

 

         Từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở c từ đồng âm với ở a và b. 

No_avatarf

Từ " bén" ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở câu c là từ đồng âm.

Avatar

Từ "bén" : 

Ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở c từ đồng âm với ở a và b. 

No_avatarf

từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở c từ đồng âm với ở a và b. 

Avatar

Từ "bén" :  ở câu a và b là từ nhiều nghĩa; ở câu  c là từ đồng âm  

No_avatarf

Đúng

 
Gửi ý kiến