Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện TV - trường TH Sơn Phú

Xếp các từ sau thành 2 nhóm: Từ ghép phân loại, từ ghép có nghĩa tổng hợp: bánh kẹo, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, mây mưa, giúp đỡ, bạn học, gắn bó, núi non , nước mắm


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ngân @ 14:29 01/04/2022
Số lượt xem: 1795
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Từ ghép phân loại :bánh gai,bánh bò, giúp đỡ,bạn học,gắn bó,nước mắm.

Từ ghép có nghĩa tổng hợp: bánh kẹo,  mây mưa, kẹo cứng ,núi non .

 
No_avatarf

Từ ghép phân loại: nước mắn, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, bạn học.

Từ ghếp tổng hợp :núi non, giúp đỡ, bánh kẹo, gắn bó. mây mưa.

Avatar

Từ ghép phân loại: nước mắn, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, bạn học.

Từ ghếp tổng hợp :núi non, giúp đỡ, bánh kẹo, gắn bó. mây mưa.

No_avatar

Từ ghếp tổng hợp: núi non, giúp đỡ, bánh kẹo, gắn bó. mây mưa.

Từ ghép phân loại: nước mắn, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, bạn học.

Avatar

Từ ghếp tổng hợp: núi non, giúp đỡ, bánh kẹo, gắn bó. mây mưa.

Từ ghép phân loại: nước mắn, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, bạn học.

Avatar

Từ ghếp tổng hợp: núi non, giúp đỡ, bánh kẹo, gắn bó. mây mưa.

Từ ghép phân loại: nước mắn, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, bạn học.

No_avatarf

ừ ghếp tổng hợp: núi non, giúp đỡ, bánh kẹo, gắn bó. mây mưa.

Từ ghép phân loại: nước mắn, bánh gai, bánh bò, kẹo cứng, bạn học.

 
Gửi ý kiến