Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Luyện TV, Trường TH Sơn Phú, Hương Sơn

 Đặt dấu phẩy vào những chỗ cần thiết trong các câu sau:

 Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào sáo sậu sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau trêu ghẹo nhau trò chuyện ríu rít … Hết mùa hoa chim chóc cũng vãn.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Ngân @ 17:53 17/10/2021
Số lượt xem: 551
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Bài làm

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo sậu, sáo đen....đàn đàn, lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít...Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn.

Avatar

  Mùa xuân , cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo  sậu, sáo đen... đàn đàn, lũ lũ bay đi , bay về . Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau , trò chuyện ríu rít. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn . 

Avatar

       Mùa xuân , cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo  sậu, sáo đen... đàn đàn, lũ lũ bay đi , bay về . Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau , trò chuyện ríu rít. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn . 

Avatar

  Mùa xuân , cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo  sậu, sáo đen... đàn đàn, lũ lũ bay đii, bay về.  Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn . 

 
Gửi ý kiến