Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch cho HS lớp 5

Bài toán:

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 người ăn trong 10 ngày. 3 ngày sau được tăng thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần chuẩn bị thêm bao nhiêu suất gạo nữa để cả đơn vị đủ ăn trong những ngày sau đó ( Số gạo mỗi người ăn trong một ngày là một suất gạo)

Bài giải

Coi số gạo 1 người ăn trong một ngày là một suất

Sau 3 ngày số gạo còn lại đủ cho 50 người ăn trong:

10  -  3  = 7 (ngày)

Tổng số người cũ và mới là:

50  +  20  = 70 (người)

50 người ăn số gạo còn lại trong 7 (ngày)

1 người ăn số gạo còn lại trong 7   x  50  (ngày)

70 người ăn số gạo còn lại trong 7   x  50  : 70 = 5 (ngày)

Số ngày đơn vị cần chuẩn bị thêm gạo là:

7  -  5  =  2 (ngày)

Số suất gạo cần chuẩn bị thêm là:

70  x  2  = 140  ( suất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Đậu Thị Huyền @ 22:33 01/10/2022
Số lượt xem: 43
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến