Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên

Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Nếu vòi nước thứ nhất chảy riêng thì sau 30 giờ sẽ đầy bể, nếu vòi nước thứ hai chảy riêng thì sau 12 giờ sẽ đầy bể. Cũng bể đó, khi vòi thứ nhất chảy trong một thời gian rồi tắt và vòi thứ hai chảy tiếp thì tổng thời gian hai vòi chảy đầy bể là 18 giờ. Hỏi mỗi vòi đã chảy trong bao lâu?


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Thị Nguyệt @ 19:24 15/11/2022
Số lượt xem: 543
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Vòi thứ nhất 1 giờ chảy được:  1:30=1/30 (bể)

Vòi thứ hai một giờ chảy được 1:12-1/12 (bể)

Nếu vòi thứ nhất chảy trong 18 giờ được: 18/30 bể, như vậy thừa ra 1-18/30=12/30 (bể)

Mỗi giờ vòi thứ 2 chảy hơn vòi 1 là: 1/12-1/30=1/20 bể

Thời gian vòi thứ hai chảy: 12/30:1/20= 8 giờ

TG vòi thứ nhất chảy: 18-8=10 giờ

ĐS: 

 
Gửi ý kiến