Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên

Một cửa hàng bán gạo. Sau khi bán 3/5 số gạo tẻ và 1/4 số gạo nếp thì người bán hàng thấy còn lại 4 tạ gạo trong kho, trong đó số gạo tẻ bằng 2/3 số gạo nếp. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Thị Nguyệt @ 19:26 15/11/2022
Số lượt xem: 213
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đổi: 4tạ =400kg

Tổng số phần bằng nhau là:

      2+3=5 (phần)

Số gạo nếp còn lại sau khi bán là:

    (400:5)x3=240 (kg)

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo nếp là:

    240:(1−1/4)=320 (kg) 

Số gạo tẻ còn lại sau khi bán là:

     400−240 =160 (kg)

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo tẻ là:

     160:(1−3/5) = 400 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 320 kg

              Gạo tẻ: 400 kg

No_avatarf

Đổi: 4tạ =400kg

Tổng số phần bằng nhau là:

      2+3=5 (phần)

Số gạo nếp còn lại sau khi bán là:

    (400:5)x3=240 (kg)

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo nếp là:

    240:(1−1/4)=320 (kg) 

Số gạo tẻ còn lại sau khi bán là:

     400−240 =160 (kg)

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo tẻ là:

     160:(1−3/5) = 400 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 320 kg

              Gạo tẻ: 400 kg

No_avatarf

Đổi: 4tạ =400kg

Tổng số phần bằng nhau là:

      2+3=5 (phần)

Số gạo nếp còn lại sau khi bán là:

    (400:5)x3=240 (kg)

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo nếp là:

    240:(1−1/4)=320 (kg) 

Số gạo tẻ còn lại sau khi bán là:

     400−240 =160 (kg)

Lúc đầu cửa hàng đó có số kg gạo tẻ là:

     160:(1−3/5) = 400 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 320 kg

              Gạo tẻ: 400 kg

 
Gửi ý kiến