Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Cấu tạo câu.

Nêu cách dùng từ sai và sửa lại các câu sau cho đúng:

Các bác nông dân đang cày ruộng nương.

Mẹ em đang đi chợ bua.

Bạn Lan đang nấu cơm nước.

Em có một người bạn bè rất thân.


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Thị Nguyệt @ 15:35 27/09/2021
Số lượt xem: 100
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Các bác nông dân đang cày ruộng nương( dùng sai từ ruộng nương)

Sửa: Các bác nông dân đang cày ruộng.

Mẹ em đang đi chợ búa( dùng sai từ chợ búa)

- Sửa: Mẹ em đang đi chợ.

Bạn Lan đang nấu cơm nước( dùng sai từ cơm nước)

Sửa: Bạn Lan đang nấu cơm.

Em có một người bạn bè rất thân( dùng sai từ bạn bè)

Sửa: Em có một người bạn rất thân.

 
Gửi ý kiến