Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số phần trăm.

Lượng nước chứa trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tượi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô.


Nhắn tin cho tác giả
Ngô Thị Nguyệt @ 14:56 27/09/2021
Số lượt xem: 171
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Lượng nước trong 200 kg hạt tươi là:

20% x200=40(kg)

Sau khi phơi khô thì 200 kg hạt tươi chỉ còn khối lượng là:

200-30=170(kg)

Lượng nước trong 170 kg hạt khô là:

40-30=10(kg)

Tỉ số phần trăm nược trong hạt đã phơi khô là:

10:170=5,88%

 
Gửi ý kiến