Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Ôn tâp về giải toán

Hiện nay anh hơn em 4 tuổi . Cách đây 7 năm tuổi của người anh bằng 3/2 tuổi  của người em. Hỏi tuổi cuarmooix người hiện nay ?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hường @ 09:26 28/09/2021
Số lượt xem: 668
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Cách đây 7 năm tuổi Em là: 4x2=8t

Tuổi em hiện nay 8+7= 15t

Tuổi anh hiện nay: 15+4=19t

No_avatarf

Anh luôn hơn em 4 tuổi. vì vậy cách đây 7 năm tuổi em là;

4x2=8 tuổi

Hiện nay tuổi em là:

8+7= 15 tuổi

Hiện nay tuổi anh là 

15 +4 =19 tuổi

 

Avatar

Anh luôn hơn em 4 tuổi. Tuổi em cách đây 7 năm là: 4 x2 = 8( tuổi)

Tuổi em hiện nay là: 8 + 7 = 15( tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 15 + 4= 19( tuổi)

               Đ/s: Em : 15 tuổi

                       Anh: 19 tuổi

No_avatarf

Anh luôn hơn em 4 tuổi vì vậy Tuổi em cách đây 7 năm là : 

                              4 x 2 = 8( tuổi )

Tuổi em hiện nay là : 8+ 7= 15( tuổi )

Tuổi anh hiện nay là: 15 + 4 = 19(tuổi)

            Đáp số : Tuổi em : 15

                         tuổi anh 19

No_avatarf

Cách đây 7 năm tuổi Em là: 4x2=8t

Tuổi em hiện nay 8+7= 15t

Tuổi anh hiện nay: 15+4=19t

 
Gửi ý kiến