NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  Ảnh ngẫu nhiên

  Anhr1.JPG Beauty1557707175580.JPG Beauty1557793189242.JPG Beauty1557792932660_1.JPG IMG20190419163021.jpg IMG20190419162910.jpg IMG_0087.JPG IMG_0102.JPG 20190419_164002.jpg IMG_1555691532694_1555691668851.jpg 20190412_084003.jpg Hiens_mau.jpg Hien_mau.jpg TTKP.jpg Ket_nap_doi.jpg Ghthap_huong.jpg Gh_thap_huong.jpg Gh_tap_the.jpg Gh9.jpg Gh8.jpg

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Gốc > Những vấn đề chung > Khác >

  phiếu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học theo thông tư 20

  TRƯỜNG TH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỔ: 1+2                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊNTIỂU HỌC

                                  NĂM HỌC 2018-2019

    Họ và tên giáo viên: 

    Trường: Tiểu học

  Chủ nhiệm lớp: 2B

  Huyện:  Nghi Xuân                   Tỉnh: Hà Tĩnh

   

  Tiêu chí

  Kết quả xếp loại

                              Minh chứng

   

  Đ

  K

  T

  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

   

   

   

   

   

  Tiêu chí 1:  Đạo đức nhà giáo

   

   

   

  x

   - Bản đánh giá và phân loại giáo viên

  (phiếu đánh giá, phân loại viên chức)

  - Bản nhận xét đảng viên hai chiều có

  xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi

  nhận giáo viên thực hiện nghiêm túc

  quy định về đạo đức nhà giáo.

   Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của Hiệu trưởng .

  Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

   

   

   

  x

   Bản đánh giá phân loại giáo viên có

  xác nhận của Hiệu trưởng Dương Thị

  Trang

  Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên

  môn, nghiệp vụ

   

   

   

   

   

  Tiêu chí 3: Phát triển chuyên

  môn bản thân

   

   

   

  x

  Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch

  bồi dưỡng thường xuyên theo quy

  định. Bằng tốt nghiệp sư phạm.

   - Chứng chỉ tin học.

  Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch

  dạy học và giáo dục theo hướng

  phát triển phẩm chất, năng lực

  học sinh

   

   

   

  x

   - Biên bản kiểm tra của tổ chuyên

  môn, ban giám hiệu.

  -   - Giáo án thể hiện mục tiêu nội dung

  -   yêu cầu, phương pháp dạy học được

  -   áp dụng nhằm phát triển năng lực cho

  -   học sinh.

  - Kết quả học tập rèn luyện của 

  lớp 2B năm học 2018-2019.

  Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp

  dạy học và giáo dục theo hướng

  phát triển phẩm chất, năng lực

  học sinh

   

   

   

  x

  Phiếu dự giờ đánh giá, biên bản sinh

  hoạt chuyên môn

  -   - Giáo án thể hiện mục tiêu nội dung

  -   yêu cầu, phương pháp dạy học được

  -   áp dụng nhằm phát triển năng lực cho

  -   học sinh.

     - Kết quả học tập rèn luyện của 

  lớp2B năm học 2018-2019.

  Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá

  theo hướng phát triển phẩm chất,

  năng lực học sinh

   

   

   

  x

  - Bản kế hoạch bài kiểm tra được tổ

  chuyên môn và nhà trường thông qua

  -   - Giáo án thể hiện mục tiêu nội dung

  -    yêu cầu, phương pháp đánh giá được

  -   sử dụng đảm bảo vì sự tiến bộ của học

  -   sinh.

       - Kết quả học tập rèn luyện của các

  lớp năm học 2018-2019.

  Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học

   sinh

   

   

   

  x

  Phiếu dự giờ của các đồng chí thuộc

  tổ chuyên môn- Giáo án thể hiện được

  lồng ghép nội dung PP, hinh thức tư

  vấn, hộ trợ phụ hợp với học sinh, có

  tác động tích cực tới học sinh trong

  học tập và rèn luyện.

  - Biên bản họp phụ huynh có ghi nhận

  sự trao đổi, đề xuất chia sẻ kinh

  nghiệm duy trì sỉ sổ, pp kèm cặp con

  em ở nhà

  - Kết quả học tập rèn luyện cuối năm.

  Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây

  dựng môi trường giáo dục

   

   

   

   

   

  Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa

  nhà trường

   

   

   

  x

  Bản đánh giá phân loại giáo viên có

  nhận xét của hiệu trưởng Dương Thị

  Trang

  -   - Biên bản hội đồng nhà ghi nhận GV

  -   thực hiện tốt việc XD môi trường văn

  -   hóa lành mạnh trong lớp và trong

  -   trường.

  Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân

  chủ trong nhà trường

   

   

   

  x

  Biên bản họp tổ chuyên môn. Biên

  bản họp Hội đồng nhà trường.

  Tiêu chí 10. Thực hiện và xây

  dựng trường học an toàn, phòng

  chống bạo lực học đường

   

   

   

  x

  - Ý kiến ghi nhận đánh giá từ đồng

  nghiệp

  - Biên Bản họp phụ huynh

  Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối

  quan hệ giữa nhà trường, gia đình

  và xã hội

   

   

   

   

   

  Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan

  hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người

  giám hộ của học sinh và các bên

  liên quan

   

   

   

  x

  Hòm thư tin nhắn qua mạng giáo dục

  Việt Nam VnEdu

  -  Sổ chủ nhiệm.

  -  Biên bản họp phụ huynh.

  Tiêu chí 12.  Phối hợp giữa nhà

  trường, gia đình, xã hội để thực

  hiện hoạt động dạy học cho học

  sinh

   

   

   

  x

  -Cha mẹ học sinh ghi nhận sự trao đổi

  thông tin về tình hình học tập, rèn

  luyện của học sinh và thông tin đầy đủ

  chương trình, kế hoạch dạy học môn

  học/kế hoạch dạy học, các hoạt động

  giáo dục, thời khóa biểu... được thông

  báo tới cha mẹ học sinh và các bên có

  liên quan.

  - Sổ chủ nhiệm.

  - Biên bản họp phụ huynh.

  Tiêu chí 13.  Phối hợp giữa nhà

  trường, gia đình, xã hội để thực

  hiện giáo dục đạo đức, lối sống

  cho học sinh

   

   

   

  x

  -Hội đồng nhà trường ghi nhận sự trao

  đổi thông tin với cha mẹ học sinh và

  các bên liên quan về nội quy, quy tắc

  văn hóa ứng xử của nhà trường, về

  tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức,

  lối sống của học sinh ở trên lớp, tại

  gia đình

  Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại

  ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng

  dụng công nghệ thông tin, khai

  thác và sử dụng thiết bị công

  nghệ trong dạy học và giáo dục

   

   

   

   

   

  Tiêu chí 14.  Sử dụng ngoại ngữ

  hoặc tiếng dân tộc

   

   

  x

   

  Ý kiến ghi nhận, xác nhận  của tổ,

  nhóm chuyên môn hoặc ban giám

  hiệu, đồng nghiệp hoặc cấp trên về

  việc giáo viên có thể trao đổi thông tin

  về những chủ đề đơn giản, quen thuộc

  hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen

  thuộc liên quan đến hoạt động dạy

  học, giáo dục. 

  Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ

  thông tin, khai thác và sử dụng

  thiết bị công nghệ trong dạy học,

  giáo dục

   

   

   

  x

  Kết quả thực hiện kế hoạch dạy học,

  công tác hàng năm có tích hợp ứng

  dụng công nghệ, thiết bị công nghệ

  trong dạy học và công tác quản lí học

  sinh.

   

  1. Nhận xét :

  - Điểm mạnh:

  - Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, giản dị, tác phong nhanh nhẹn, nề nếp làm việc nghiêm túc.

  - Vững vàng trong chuyên môn, có tinh thần chủ động hợp tác với đồng nghiệp, thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

  - Sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

  - Những vấn đề cần cải thiện:

  - Trong chuyên môn cần nâng cao trình độ công nghệ thông tin hơn nữa.

  2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

  - Mục tiêu:

  + Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

  + Thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường đề ra.

  + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học.

  - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

  + Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng đại trà đạt 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục – Tiếp tục duy trì phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp trong năm học: 2019 - 2020.

  - Thời gian:

  + Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020

  - Điều kiện thực hiện:

  + Được phân công phụ trách giảng dạy ……………………………. trong năm học 2019 - 2020

  Xếp loại kết quả đánh giá: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt

                                       Xuân Trường, ngày 10 tháng 05 năm 2019

                                                                     

                                                          Người tự đánh giá

                                                                                                    


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Thị Thương @ 23:02 24/05/2019
  Số lượt xem: 60
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến