NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  11 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Gốc > Tiếng Anh - Tin học > Tin học >

  Một số dạng bài tập trong Logo

                                                    MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRONG LOGO
  1. Vẽ hình trong Logo bằng cách viết thủ tục

  to hinhvuong
  repeat 4[fd 50 rt 90]
  end
  to tamgiac
  repeat 3[fd 50 lt 120]
  end
  to khantheu1
  SETPENCOLOR 4
  SETPENSIZE [3 3]
  repeat 4[tamgiac fd 50 rt 90]
  end
  to khantheu2
  SETPENCOLOR 19
  SETPENSIZE [3 3]
  repeat 6[hinhvuong fd 50 rt 90 tamgiac lt 150]
  end
  to khantheu3
  SETPENCOLOR 14
  SETPENSIZE [3 3]
  rt 90
  repeat 5[lt 45 hinhvuong rt 45 pu fd 18 pd]
  end
  to khantheu4
  SETPENCOLOR 17
  SETPENSIZE [3 3]
  repeat 10[hinhvuong pu fd 58 pd rt 36]
  end
  to khantheu5
  SETPENCOLOR 13
  SETPENSIZE [3 3]
  repeat 5[tamgiac rt 72]
  end
  to khantheu6
  SETPENCOLOR 12
  SETPENSIZE [3 3]
  repeat 2[tamgiac rt 90 pu bk 25 pd lt 30]
  end
  to khantheu7
  SETPENCOLOR 7
  SETPENSIZE [3 3]
  rt 45
  repeat 4[ hinhvuong rt 90]
  repeat 2[pu fd 25 rt 90 pd]
  hinhvuong
  end
  to khantheu8
  SETPENCOLOR 10
  SETPENSIZE [3 3]
  rt 90
  repeat 2[repeat 6[tamgiac rt 60] pu fd 50 pd]
  end
  to khantheu9
  SETPENCOLOR 9
  SETPENSIZE [3 3]
  repeat 10[hinhtron pu fd 70 pd rt 36]
  end

  2. Giải các bài toán tiểu học bằng các lệnh của Logo
  Bài 1 : Một hình chữ nhật có chu vi 56. Biết rằng chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật đó ?
  Chieu rong cua hinh cn la a,b
  (a+b)*2 = 56 =>a+b = 28
  b=(3/4)*a =>a+(3/4)*a=28
  =>7*a=28*4
  =>a=(28*4)/7
  B= 28-a
  Goi s la dien tich hcn =.s=a*b
  to dt
  cs
  ht
  make "a (28*4)/7
  make "b 28-:a
  make "s :a*:b
  rt 90
  label[Dien tich hinh chu nhat la:]
  pu
  fd 250
  pd
  label :s

  end
  c2:
  to dientich
  cs
  make "p 56/2
  make "a :p/(3+4)*3
  make "b :a*3/4
  make "s :a*:b
  Rt 90 label [ Diện tích hình chữ nhật là: ] pu fd 150 pd label :S
  ht
  end
  Bài 3:
  Vừa gà, vừa chó
  Bó lại cho tròn
  36 con, 100 chân chẵn
  Hỏi có bao nhiêu gà? Bao nhiêu chó?
  Em hãy lập trình trên phần mềm Logo viết thủ tục tính số gà, số chó của bài toán trên. Thủ tục được lưu với tên GACHO.LGO trong thư mục của em.
  Bài 4:
  Trong giỏ vừa thỏ, vừa gà
  100 cái cẳng, 43 cái đầu
  Hỏi bao nhiêu thỏ, bao nhiêu gà?
  Em hãy lập trình trên phần mềm Logo viết thủ tục tính số gà, số thỏ của bài toán trên. Thủ tục được lưu với tên GATHO.LGO trong thư mục của em.
  to gacho
  cs
  make "a 36*4
  make "b :a-100
  make "g :b/2
  make "c 36 - :g
  rt 90 label[ so ga la:] pu fd 100 pd label :g
  pu home bk 20 rt 90 pd label[ so cho la:] pu fd 100 pd label :c
  ht

  end
  Hãy dùng phầm mềm MSW Logo để viết thủ tục tính tổng sau: S = +3+5+…+ N ( với N được nhập vào khi gọi tên thủ tục).
  To tong :n
  Cs st pd
  Make "S 0
  Make "A 1
  Repeat ((:n-1)/2+1) [ make "S :S + :A make "A :A+2]
  Rt 90 label [ Tong day la: ] pu fd 150 pd label :S
  ht
  end

  Họ tên GV: Hà Thị Thu Hoài

  Đơn vị: Trường Tiểu học Sơn Ninh - HS - HT

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Hà Thị Thu Hoài @ 17:07 27/05/2017
  Số lượt xem: 310
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Lê Na)
   
  Gửi ý kiến