NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Gốc > Thách đấu ! > Toán >

  Tìm số tự nhiên thật...khó !

  Bài toán thách đấu: Cho a, b, c, d, e, f, g, h, i là các chữ số khác nhau nhận giá trị từ 1 đến 9. Tìm abcde và fghi, biết abcde = 3 x fghi.

  Xin mời các toán thủ !


  Nhắn tin cho tác giả
  Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh @ 17:58 22/06/2017
  Số lượt xem: 1540
  Số lượt thích: 2 người (Hoàng Thị Thùy, Nguyễn Thị Quỳnh Châu)
  No_avatarf

  Theo bài ra ta có : abcde = 3x fghi

  Vì abcde : 3 được kết quả là số có 4 chữ sô

  Suy ra a = 1 hoặc 2 và f>3

  ·       Giả sử a=1 ta có

  1bcde = 3 x fghi

  ðI khác 1, 5, 7 vì i=1 =a loại

  i = 5 thì e=5 loại

  i = 7 thì e = 1 loại

                  Giả sử i =2 thì e =6

                          Khi đó ta có 1bcd6 = 3 x fgh2

                          h khác 1, 2, 4, 5, 6, 7 vì

                                          nếu h=4 thì d=i=2 loại

                                          nếu h=5 thì d=h=5 loại

                                          nếu h=7 thì d=a=1 loại

                          Vậy h chỉ nhận 3 hoặc 8 hoặc 9

                          Tương tự d khác 1, 2, 3, 5, 6, 8  Tức d chỉ nhận 4 hoặc 7 hoặc 9

                          Giả sử h=3 thì d =9 khi đó ta có

                                  1bc96 = 3x fg32

                                  Suy ra g khác 1,2,3,4,5,6,7,9.

  Tức g = 8    =>   c = 4

   

  Ta lại có 1b496 = 3x f832

  Khi đó f khác 1,2,3,4,6,7,8,9 => f =5

  ðb = 7

   

  Vậy hai số cần tìm là 17496 và 5832

  No_avatarf

  Ad ơi cho đáp án đi. 

  Avatar

  Đáp án đây bạn Thùy nè. hiii

  Theo bài ra ta có:   abcde : 3 = fghi (Trong đó a;b;c;d;e;f;g;h;i khác nhau nhận giá trị 1 đến 9)

  Thương có 4 chữ số nên bước chia đầu tiên phải lấy 2 chữ số để chia nên a chỉ có thể bằng 1 hoặc 2.

  ·        Trường hợp a = 1 thì f  = 4; 5 hoặc 6

  + Nếu f = 4, ta có 1bcde : 3 = 4ghi  thì b bằng 2 hoặc 3.

  b = 2 ta có 12cde : 3 = 4ghi; lúc này c chỉ có thể là 9 ( vì 3;5;6;7;8 chia cho 3 đều được thương trùng chữ số đã có); mà c = 9 thì còn d; e không có chữ số nào thỏa mãn (Loại)

  Tương tự b = 3 cũng không chọn được tất cả các chữ số còn lại thỏa mãn (Loại)

  + Nếu f = 5 ta có 1bcde : 3 = 5ghi thì b = 6 hoặc 7.

  b = 6 ta có 16cde : 3 = 5ghi; Lúc này không thể chọn c;d;e để thỏa mãn (Loại)

  b = 7 ta có 17cde : 3 = 5ghi; 2c : 3 = g nên g = 8 và c = 4 hoặc 6 ( Vì c = 6 thì 2d : 3 sẽ được thương trùng chữ số đã có) nên chỉ có c = 4

  Ta có 174de : 3 = 58hi; lúc này d = 6 hoặc 9.

  d = 6 thì h = 2, ta có 1746e : 3 = 582i nên e = 9, i = 3 ta có 17469 : 3 = 5823

  d = 9 thì h = 3, ta có 1749e : 3 = 583i nên e = 6; i = 2 ta có 17496 : 3 = 5832

  + Nếu f = 6 thì b = 8 hoặc 9 và sẽ không chọn được các chữ số còn lại thỏa mãn (Loại)

  ·        Trường hợp a = 2 ta có 2bcde : 3 = fghi và lúc này f bằng 7;8 hoặc 9 thì cũng không thể chọn tất cả các chữ số còn lại thỏa mãn bài toán (Loại)

  Vậy abcde = 17469 và fghi = 5823

   

  Hoặc abcde = 17496 và fghi = 5832

   
  Gửi ý kiến