NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  13 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Gốc > KHƠI NIỀM ĐAM MÊ TOÁN HỌC > Khác >

  Cùng luyện Toán - Tiếng Anh lớp 4

  Math Violympic 4

  Ex 1 : The perimeter of a square is 96 cm. The area of a parallelogam is equal as the area of thát square. What is the height of the parallelogram if the bottom if 36 cm long. (32; 16; 8; 256)

  Ex 2: Calculate:

  3248 x 246 – 3248 x 123 – 3248 x 23

                 a/ 3248 ;               b/ 32480 ;          c/ 324800 ;          d/ 3248000

  Ex 3: The product of two mumbers is 5320. If we multiply a factor to five , reduce the other factor twice, then the new product is   ......

             a/ 53200 ;                    b/ 13300 ;          c/ 532 ;          d/ 1330   

  Ex 4 : The sum of the two number is equal as its diferrence and equal as 2014. What are the two numbers?

  a/ 2013 and 1 ;             b/ 2000 and 14 ;        c/ 1007 and 1007 ;        d/ 2014 and 0  

  Ex 5: A saler sold 3/5 of the mangos for the first time. Then he sold 3/5 mangos of the number he sold for the first time. How many mangos did he left?

  a/ 1/25 ;                    b/ 16/25;                          c/ 1/5 ;                   d/ 4/5

  Ex 6:The average of two odd numbers is 950. What are the two numbers if there are exactly 91 even numbers between them?      

  a/ 859 and 1041 ;       b/ 857 and 1043 ;      c/ 861 and 1039;       d/ 860 and 1040 

  Ex 7: The average of 15 consicutive odd numbers if 121. So the greatest number of the sequence is:

  a/ 141 ;                    b/ 133 ;                     c/ 135 ;                   d/ 137                

  Ex 8: Compare A to 1, if A= 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9     

  a/ A > 1 ;                    b/ A

  Ex 9: How many numerals between 1 and 100 that individed by 9.            

  a/ 11 digits ;                    b/ 90 digits  ;          c/ 10 digits;          d/ 89 digits

  Ex 10: A rectanger has a perimeter of 220m. If we add 5m to the length and reduce 5 from this reactanger so the area will be 225 spm left. The area of the yard is first is......                                       

        a/ 250m     ;             b/ 2625m ;          c/ 2175m ;          d/ 2400m

  Ex 11.

  Mrs Tuoi has a can of milk. 2/3volume of the total in the can is 3/10 kilograms. How weigh is the milk in the can by gram?

  Ex 12. Find M if   ¼ x 1/5 x M = ½.

  Ex 13. How many natural numbers between 1000 and 4000 are there for wich the thousands digit equals the sum of the other three digits?

  A. 12    B. 16      C. 19        D.20

   

  Ex 14. Bob buys threes times á many as Peter . Mia buys 3 apples more than Peter and 11 apples more than Bob. How many apples do they buy together?

  A. 28 apples    B. 29 apples      C. 38  apples      D. 31 apples

  Ex 15. Jane bought many of apples. She gave 2/5 of them for her bést friend, then she has 15 apples now. How many apples did she buy?

     Ex 16. Find the quotient of a division if it's about 1/6 of the dividend and 4 times as much as the divisor . 
  
        Ex 17. When you multiply a number with 136, North had inadvertently placed the calculations are lined as in as in addition to the results should be2500. Please find the correct area of that multiplication. 
  
        Ex 18. A fabrics shop are selling cloth, they sell 1/10 that cloth for every sale. After seven times, the cloth is 21 meters long. How long is the cloth at first by meters.
  
        Ex 19. A water hose into the tank fully for 2 hours , How long does it take if there are two taps so the flow is full?
  

  Ex 20. A man rides a motocycle in one fifth of an hour for a distance of 7km80m. How far does he travel in one minute by metter?

  Ex 21. The price of a book is 120000 thousand dollars. If the price is reduced by three tenth, how much will the book be?
  
  Ex 22. How many 4-digit number that is divisible by both 2 and 5? 
  
  enter the appropriate number: 
  
  Ex 23: 
  
  Find Y that : 65/91= y/133 – 5/133. Y = ? ….. 
  
  Ex 24. 
  
  At first, Hoa made more than 24 flowers. She gave her friend a half of those flowers. After that, she made some more, so she has 14 flowers. How many flowers đid she has at firs
  
  she made some more, so she has 14 flowers. How many flowers đid she has at first.?
  

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Binh Minh @ 20:43 09/09/2017
  Số lượt xem: 134
  Số lượt thích: 1 người (Binh Minh)
   
  Gửi ý kiến