Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Bài toán của tôi > Số học >

Số học: Bài toán về thời gian

  Bài 1: Trong một năm có ít nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật?

  Bài 2: Ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2021 rơi vào ngày thứ Ba. Hỏi ngày đầu tiên của tháng 8 đó là ngày thứ mấy?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thành Lê @ 10:15 04/09/2021
Số lượt xem: 90
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến