Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Số thập phân

Bài 11: Bao gạo thứ nhất nặng gấp 3 lần bao gạo thứ hai, biết rằng nếu thêm vào bao gạo thứ nhất 6,4 kg thì bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 18,8 kg. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 07:59 05/10/2021
Số lượt xem: 141
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

 

 

 

              Bài giải

Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao thứ hai là:

           18,8 – 6,4 =12,4(kg)

 Bao gạo thứ hai nặng là:

          12,4: (3-1)= 6,2(kg)

Bao thứ nhất nặng là:

          6,2 + 12,4 =18.6(kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 18,6kg

             Bao thứ hai:   6,2 kg

 
Gửi ý kiến