Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Sơn Trường

Một người muốn lấy ra 6,5 kg gạo ở mỗi túi gạo có 25 kg.Hỏi với một chiếc cân hai đĩa và một quả cân 1 kg người đó sẽ cân với số lần cân ít nhất như thế nào để được số gạo cần lấy ?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 15:20 31/05/2021
Số lượt xem: 847
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải: Lần 1: Chia 25 kg gạo vào 2 đĩa (1 dĩa đặt quả cân 1kg) cho tới khi cân thăng bằng. Ta có đĩa không có quả cân là: (25 + 1) : 2 = 13 (kg).

Lần 2: Chia 13kg vào 2 dĩa thành 2 phần bằng nhau, ta có: 13: 2 - 6,5 (kg).

Vậy cần ít nhân 2 lần cân.

Avatar

                                                      Giải:

Lần 1: Chia 25 kg gạo vào 2 đĩa (1 dĩa đặt quả cân 1kg) cho tới khi cân thăng bằng. Ta có đĩa không có quả cân là: (25 + 1) : 2 = 13 (kg).

Lần 2: Chia 13kg vào 2 dĩa thành 2 phần bằng nhau, ta có: 13: 2 - 6,5 (kg).

Vậy cần ít nhân 2 lần cân.

 
Gửi ý kiến