Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Sơn Trường

Cho hình thang vuông ABCD, có đáy nhỏ AB là 40m, đáy lớn CD là 60m, đường cao AD là 40m. Lấy E trên AD,G trên BC sao cho EG chia hình thang ABCD làm hai hình thang có đường cao AE là 30m và ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE và EGCD?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 15:26 31/05/2021
Số lượt xem: 266
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải: Nối AG và DG ta có:

Diện tích hình thang ABCD là: (60 + 40) x 40 : 2 = 2000 (m2).

Diện tích tam giác ABG là: 40 x 30 : 2 = 600 (m2).

Diện tích tam giác DCG là: 60 x 10 : 2 = 300 (m2).

Diện tích tam giác AGD là: 2000 - (600 + 300) = 1100 (m2).

Vậy chiều cao GE là: 1100 x 2 : 40 = 55 (m).

Diện tích hình thang ABGE là: (55 + 40) x 30 : 2 = 1425 (m2).

Diện tích hình thang EGCD là: (60 + 55) x 10 : 2 = 575 (m2). (hoặc 2000 - 1425 = 575 (m2)).

Đáp số: Diện tích hình thang ABGE là: 1425m2

            Diện tích hình thang BGCD là: 575m2

 
Gửi ý kiến