Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Sơn Trường

Cho những kết hợp sau:

Vui mừng, nụ hoa, đi đứng, cong queo, vui lòng, san sẻ, giúp việc, chợ búa, ồn ào, uống nước, xe đạp, thằn lằn, tia lửa, nước uống,học hành, ăn ở, tươi cười.

 Hãy xếp các hợp từ trên vào từng nhóm: Từ ghép có nghĩa tổng hợp, từ ghép có nghĩa phân loại, từ láy, kết hợp 2 từ đơn.


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 09:19 23/09/2021
Số lượt xem: 170
Số lượt thích: 0 người
Avatar

TG tổng hợp : Vui mừng, đi đứng, san sẻ, chợ búa, học hành, ăn ở, tươi cười, nụ hoa.

TG phân loại : vui lòng, giúp việc, xe đạp, tia lửa, nước uống.

Từ láy : cong queo, ồn ào, thằn lằn.

Kết hợp 2 từ đơn : nụ hoa, nước uống, xe đạp, tia lửa.

Avatar

- Từ ghép tổng hợp: vui mừng, đi đứng, chợ búa, học hành, ăn ở

- Từ ghép phân loại: nụ hoa, uống nước, xe đạp, thằn lằn, tia lửa.

- Từ láy: cong queo, san sẻ, ồn ào, thằn lằn.

- Kết hợp 2 từ đơn: ăn ở, tia lửa, đi đứng, nụ hoa, vui mừng, cong queo, san sẻ, tươi cười, 

 
Gửi ý kiến