Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Sơn Trường

Tìm số lớn nhất có hai chữ số sao cho số đó chia hết cho tổng các chữ số của nó?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 08:15 26/10/2021
Số lượt xem: 503
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Gọ số cần tìm la ab (a,b <10 và a #0)do ab là số lớn nhất có hai chữ số nê a=9 

ta có 9b chia hết cho (9+b) 

Số lớn nhất có hai chữ số là 99 mà 99 chia cho (9+9) dư 9 suy ra  số lớn nhất có hai chữ số cha hết cho tổng các chữ của nó là 99-9=90

vậy số cần tìm là 90

 
Gửi ý kiến