Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Sơn Trường ( TTT)

Bài 4 (249 + 250). Có 25 tờ tiền gồm hại loại mệnh giá 5000 đồng và 10000 đồng. Số tiền loại 10000 đồng nhiều hơn số tiền loại 5000 đồng là 100 000 đồng. Tính số tiền mỗi loại ?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 09:37 06/10/2021
Số lượt xem: 71
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến