Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Sơn Trường (TTT)

Bài 8(249 + 250), An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn  lại được  chia đều cho 7 túi, mối túi ít hơn  lúc ban đầu  1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 09:41 06/10/2021
Số lượt xem: 466
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Phúc)
Avatar

Nếu ta thêm  vào 7 túi, mỗi túi 1 viên kẹo thì số kẹo thừa ra là:

17 -7x1 = 10 (viên)

Nên 1 túi có số kẹo là:

10 : (8-7) = 10 (viên)

An có số kẹo là:

10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 80 viên

No_avatarf

Theo bài ra Khi bớt đi 17 viên kẹo số kẹo còn lại chia vào 7 túi ,lúc đó mỗi túi ít hơn ban đầu 1 viên vậy 7 túi kẹo sau khi chia lần 2 ít  hơn 7 túi kẹo ban đầu là 1 x7 = 7 viên . Vậy số kẹo ban đầu của mỗi túi là 17-7=10(viên kẹo)

An có số kẹo tất cả là 10 x8 =80 (viên kẹo)

Đáp số  80 viên kẹo

Avatar

Theo bài ra Khi bớt đi 17 viên kẹo số kẹo còn lại chia vào 7 túi ,lúc đó mỗi túi ít hơn ban đầu 1 viên vậy 7 túi kẹo sau khi chia lần 2 ít  hơn 7 túi kẹo ban đầu là 1 x7 = 7 viên . Vậy số kẹo ban đầu của mỗi túi là 17-7=10(viên kẹo)

An có số kẹo tất cả là 10 x8 =80 (viên kẹo)

Đáp số  80 viên kẹo

No_avatarf

Theo bài ra Khi bớt đi 17 viên kẹo số kẹo còn lại chia vào 7 túi ,lúc đó mỗi túi ít hơn ban đầu 1 viên vậy 7 túi kẹo sau khi chia lần 2 ít  hơn 7 túi kẹo ban đầu là 1 x7 = 7 viên . Vậy số kẹo ban đầu của mỗi túi là 17-7=10(viên kẹo)

An có số kẹo tất cả là 10 x8 =80 (viên kẹo)

Đáp số  80 viên kẹo

 
Gửi ý kiến