Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

Sửa lỗi câu

Hãy chỉ ra chỗ sai và sửa lại cho đúng các câu sau:

a, Trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã bao lần anh dũng đứng dậy ghi nên những trang sử vẻ vang.

b, Trong quá trình dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn góp phần hình thành nhân cách cho các em.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Tuấn @ 20:14 07/03/2020
Số lượt xem: 1890
Số lượt thích: 0 người
Avatar

a) Trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam, 54 dân tộc anh em đã bao lần anh dũng đứng dậy ghi nên những trang sử vẻ vang.

Avatar

a) Trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam, cả dân tộc ta đã bao lần anh dũng đứng dậy ghi nên những trang sử vẻ vang.

Avatar

Trong câu a) nội dung của thành phần phụ chưa phù hợp với nòng cốt chính của câu. Cụm từ "kẻ thù chung" có trong thành phần phụ thì chủ thể trong nòng cốt chính của câu phải là số nhiều, chứ không phải là một.

No_avatarf

a) Trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam, cả dân tộc ta đã bao lần anh dũng đứng dậy ghi nên những trang sử vẻ vang.

No_avatar

Câu a, b đều thiếu thành phần nòng cốt của câu

Sửa câu a: Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung, đã bao lần anh dũng đứng lên ghi nên những trang sử vẻ vang.

Sửa câu b: Quá trình dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn góp phần hình thành nhân cách cho các em.

No_avatarf

Câu a, b đều thiếu thành phần nòng cốt của câu

Sửa câu a: Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung, đã bao lần anh dũng đứng lên ghi nên những trang sử vẻ vang.

Sửa câu b: Quá trình dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn góp phần hình thành nhân cách cho các em.

No_avatarf

 Trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung, dân tộc Việt Nam đã bao lần anh dũng đứng dậy ghi nên những trang sử vẻ vang.

b, Trong quá trình dạy học, Giáo viên không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn góp phần hình thành nhân cách cho các em.

 
Gửi ý kiến