Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

TH SƠN HÀM

Từ ba chữ số 6,7,9 talaapj được một số có 3 chữ số khác nhau là A. Từ hai chữ số 5,8 ta lập được một số có 2 chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thúy @ 08:48 25/04/2021
Số lượt xem: 36
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến