Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

TH SƠN HÀM

Từ ba chữ số 6,7,9 talaapj được một số có 3 chữ số khác nhau là A. Từ hai chữ số 5,8 ta lập được một số có 2 chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thúy @ 08:48 25/04/2021
Số lượt xem: 157
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891.

Từ 3 chữ số 6, 7, 9 ta lập được số có 3 chữ số khác nhau lớn hơn 891 là 976, 967

Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là 58 và 85

Ta có các trường hợp sau:

976 - 58 = 918(LOẠI) 976 - 85 = 891(chọn)

967 - 58 = 909(loại)  967 - 85 = 882(loại)

Vậy hai số đó là: 976 và 85

 
Gửi ý kiến