Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TH- SƠN HÀM

Một xe đạp đi từ A lúc 9 giờ 15 phút với vận tốc 12 km/h. Đến 10 giờ 45 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe đạp với vận tốc gấp 4 lần vận tốc của xe đạp. Hỏi ô tô đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ?


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Thúy Hiền @ 14:32 22/09/2022
Số lượt xem: 728
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Vận tốc của ô tô là:

12 x 4 = 48 ( km/giờ)

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số giờ là:

10 giờ 45 phút - 9 giờ 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số km là:

12 x 1,5 = 18 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe đạp là:

18 : ( 48 - 12 ) =0,5 (giờ)

Đổi: 0,5 giờ = 30 phút

Ô tô đuổi kịp xe đạp lúc:

10 giờ 45 phút + 30 phút = 11 giờ 15 phút.

Avatar

 

Vận tốc của ô tô là:

12 x 4 = 48 ( km/giờ)

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số giờ là:

10 giờ 45 phút - 9 giờ 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số km là:

12 x 1,5 = 18 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe đạp là:

18 : ( 48 - 12 ) =0,5 (giờ)

Đổi: 0,5 giờ = 30 phút

Ô tô đuổi kịp xe đạp lúc:

10 giờ 45 phút + 30 phút = 11 giờ 15 phút.

No_avatarf

Vận tốc của ô tô là:

12 x 4 = 48 ( km/giờ)

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số giờ là:

10 giờ 45 phút - 9 giờ 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số km là:

12 x 1,5 = 18 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe đạp là:

18 : ( 48 - 12 ) =0,5 (giờ)

Đổi: 0,5 giờ = 30 phút

Ô tô đuổi kịp xe đạp lúc:

10 giờ 45 phút + 30 phút = 11 giờ 15 phút.

No_avatarf

Vận tốc của ô tô là:

12 x 4 = 48 ( km/giờ)

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số giờ là:

10 giờ 45 phút - 9 giờ 15 phút = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Khi ô tô bắt đầu đuổi theo, xe đạp đã đi được số km là:

12 x 1,5 = 18 (km)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe đạp là:

18 : ( 48 - 12 ) =0,5 (giờ) = 30 phút

Ô tô đuổi kịp xe đạp lúc:

10 giờ 45 phút + 30 phút = 11 giờ 15 phút.

 
Gửi ý kiến