Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

TH -Sơn Phú

 Tìm hai số có hiệu bằng 144 ,biết rằng nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6 và số dư là 4


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 15:05 22/09/2022
Số lượt xem: 124
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 Nếu số lớn bớt đi 4 đơn vị thì sẽ chia hết cho số bé.

 Khi đó, hiệu 2 số là: 144 – 4 = 140.

 Số bé là: 140 : (6 – 1) x 1 = 28

 

 Số lớn là: 28 x 6 + 4 = 172

No_avatarf

  Theo đề bài nếu bớt ở số lớn 4 đơn vị thì số lớn sẽ gấp 6 lần số bé và khi đó hiệu sẽ là :

   144- 4= 140

Lúc đó hiệu số phần bằng nhau sẽ là:

    6 -1 = 5 ( phần )

Số bé là : 140: 5 = 28

Số lớn là : 28 x6 +4 = 172 

  Đáp số : Số lớn : 172

                Số bé : 28

 
Gửi ý kiến