Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TH SƠN TRƯỜNG

Tổng ba số bằng 74. Nếu lấy số thứ hai chia cho số thứ nhất và lấy số thứ ba chia cho số thứ hai đều được thương là 2 và số dư là 1. Tìm mỗi số đó...


Nhắn tin cho tác giả
Phan Minh Đức @ 08:33 28/04/2021
Số lượt xem: 363
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Theo bài ra ta có: Nếu ta biểu thị số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai sẽ là 2 phần bằng nhau như thế cộng thêm 1. Lúc này số thữ ba sẽ là: 2 x 2 = 4 phần bằng nhau như thế cộng thêm 1x 2 = 2 rồi cộng thêm 1.

Như vậy số thữ nhất là 1 phần, thì số thứ 2 là 2 phần cộng 1, số thứ ba là 4 phần cộng 3.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 + 4 = 7 (phần)

7 phần ứng với: 74 - (1 + 3) = 70

Số thứ nhất là: 70 : 7 = 10

Số thứ hai là: 10 x 2 + 1 = 21

Số thứ ba là: 74 - (21 + 10) = 43

ĐS: STN: 10

      STH: 21

     STB: 43

Avatar

Đồng ý với cách giải của cô Phạm Thị Thanh Huyền

 
Gửi ý kiến