Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TH- SƠN TRƯỜNG

Tham gia hội khoẻ Phù Đổng huyện có tất cả 222 cầu thủ thi đấu hai môn: Bóng đá và bóng chuyền. Mỗi đội bóng đá có 11 người. Mỗi đội bóng chuyền có 6 người. Biết rằng có cả thảy 27 đội bóng, hãy tính số đội bóng đá, số đội bóng chuyền.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Minh Đức @ 14:41 03/11/2021
Số lượt xem: 322
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nếu 27 đội bóng đá thì có số người là 27x11=297ng

Như vậy hơn tổng số cậu thủ hai môn là 297-222=75ng

Mỗi đội bóng đá hơn mỗi đội bóng chuyền số người là: 11-6=5ng

Số đội bóng chuyền là: 75:5=15 đội

Số đội bóng đá là: 27-15=12 đội

Avatar

Nếu 27 đội bóng đá thì có số người là :

27x11=297 (người)

Vậy hơn tổng số cậu thủ hai môn là:

297-222=75 (người)

Mỗi đội bóng chuyền ít hơn mỗi đọi bóng đá số người là:

11-6=5 ( người)

Bóng chuyền  có số đội là:

75:5=15 (đội)

Bóng đá  có số đội là:

27-15=12 (đội)

 
Gửi ý kiến