Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

TH- SƠN TRƯỜNG

Bài toán: Bạn hãy cắt một hình vuông có diện tích bằng 5/8 diện tích của một tấm bìa hình vuông cho trước.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Minh Đức @ 16:02 23/09/2022
Số lượt xem: 59
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến